KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
29.3.2019 07:47 | Indikator.ba
Piše: Borivoje Simić (Tekst Borivoja Simića, urednika portala Indikator.ba, objavljen u magazinu Banke&Biznis u martu 2018. godine, kojim je autor ...
27.3.2019 16:46 | Indikator.ba
Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW) saopćio je u srijedu da će Albanija, Kosovo i Moldavija biti najbrže rastuće ekonomije među 23 ...
27.3.2019 08:07 | Indikator.ba
Pad industrijske proizvodnje i izvoza u prva dva mjeseca pokazuju da 2019. nije najbolje počela za ekonomiju Bosne i Hercegovine, izvještava ...
20.3.2019 07:29 | Indikator.ba
Nisu samo banke u Bosni i Herceegovini poslovale sa rekordnom dobiti, dobro je išlo i bankarskim sektorima u drugim zemljama regije, izvještava ...
16.3.2019 06:27 | Indikator.ba
Agrokove tvrtke Sarajevski kiseljak i Jamnica dominiraju tržištem flaširanih voda na tržištu Bosne i Hercegovine, Coca-Cola je vodeća u gaziranim ...
13.3.2019 06:50 | Indikator.ba
Potaknuti istupom Milorada Dodika na Ekonomskom forumu u Sarajevu 26. februara u kojem je istakao da treba redefinisati poslovanje bankarskog sektora ...
9.3.2019 06:17 | Indikator.ba
Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini, mjereno zaračunatom bruto premijom, poraslo je sa 232 miliona eura u 2008. na 349 miliona eura u 2017. ...
8.3.2019 07:42 | Indikator.ba
Piše: Borivoje Simić Od 12. marta 2019. godine počinje novi val subvencionirane podrške zapošljavanju u Federaciji BiH putem javnih poziva ...
27.2.2019 05:47 | Indikator.ba
Piše: Borivoje Simić Iako okruženje za poslovanje nije najbolje, bankama ide dobro. Sudeći po objavljenim podacima o ostvarenom profitu nikada ...
22.2.2019 07:05 | Indikator.ba
Bosanskohercegovački izvoz u januaru pretrpio je pad od 10,8 posto, a na to su najviše uticali prekid rada Rafinerije u Brodu, zbog čega je smanjen ...
14.2.2019 07:38 | Indikator.ba
Domaći trgovci povećali su udio na tržištu prehrambenih proizvoda u BiH u 2018. godini, a Bingo je osigurao udobnu vodeću poziciju na tržištu, ...
12.2.2019 07:32 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina je prošle godine poboljšala trgovinski bilans sa Hrvatskom, zabilježila je suficit u trgovini sa Slovenijom, ali još uvijek nije ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Društvo za upravljanje PREF-om RS - Prodaja paketa akcija 33 emitenata
Dopuna i izmjena PJN za 2019 god.
Poziv za učešće na obukama Direkcije za evropske integracije u septembru
Nabavka radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina
SERVIS 2 DIZEL MOTORA TIP „6BF 29, JUGOTURBINA – SULZER“
Zakup - mini benzinska stanica Bijeljina 4
Prodaja otpada-otpadni energetski transformatori
Motorna vozila
Nabavka TV uređaja
Kuća i zemljište u naselju Dugandžići
Izrada detaljnog projekta za instalacije unutarnjeg grijanja u školama u Sarajevu
Prodaja nekretnina (kuća sa dvorištem, pom. zgrade, njive, šuma..) u Amajlijama
Prodaja poslovnog prostora Kompanije "ELINS-PANIĆ KEP" doo Brčko
Prodaja stambeno poslovnog objekta (40 m2) u Loparama
Prodaja pomoćne zgrade (16 m2) sa njivom u Janji
Odluka o poništenju - Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja
PLAN NABAVKI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINUDIREKCIJA ZA CESTE
Pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija
Obavjest o dostavljanju izvještaja u elektronskom obliku
Međunarodni konkurs za centralnu gradsku zonu
Više izvršilaca, BH Pošta,Tuzla, Brčko, čelić, Brka, Duboki Potok
Viši referent-matičar, Jablanica
Član NO i član Odbora za reviziju u PD "ŽGP Zenica" d.d. Zenica
Stručni saradnik za realizaciju komunikacijskih rješaenja, Zenica
Tehničar za pristupne mreže, tehničar - Zenica, Kakanj, Olovo, Tešanj
Viši referent za imovinsko-pravne evidencije, višie referent za unos i evidenciju podataka, Visoko
Predsjednik i članovi NO JU "Stanouprava" Bihać
OGLAS o prodaji zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije
Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu
Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
Nabavka korišćenog putničkog vozila
Izrada tehničke dokumentacije za modifikaciju etape “D” II faze
Revizija finansijskih izvještaja za 2019.godinu
Nabavka koncentrata za proizvodnju tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla
Nabavka mazuta - lož ulja srednjeg
Izdavanje u zakup BS Bukvik (Brčko)
PREVENTIVNI GODIŠNJI SISTEMATSKI PREGLED RADNICA
Direktor, Transportna zajednica Jugoistočne Evrope
Radna odjeća
Članovi Nadzornog odbora JU "Direkcija regionalnih cesta USK" Bihać
Četvrta odluka o izmjenama Plana javnih nabavki za 2019. godinu
Stručni saradnik za privredu, Union banka
Članovi Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde
Radnik II za održavanje i ugradnju mjerno-regulacionih uređaja
Medicinska sestra/tehničar, Travnik
Članovi Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje USK
Članovi Uprave Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic
Njegovatelj 9 izvršilaca, pomoćni radnik, čistačica - Drin
Viši referenti u Gradskoj upravi Visoko
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading