EKONOMIJA

Banke u FBiH ostvarile dobit od 432,7 miliona KM

Banke su imale ukupan prihod od 1,09 mlrd KM, pri čemu na prihode od kamata i slične prihode otpada 604,8  miliona KM,odnosno 55,2 posto

Banke u FBiH ostvarile dobit od 432,7 miliona KM

Banke u Federaciji ostvarile su za devet mjeseci 2023. godine dobit od 432,7 miliona KM, izvještava Indikator.ba
Banke su imale ukupan prihod od 1,09 mlrd KM, pri čemu na prihode od kamata i slične prihode otpada 604,8  miliona KM,odnosno 55,2 posto, pokazuju premiliminarni podaci Agencije za bankarstvo FBiH.
Ukupni depoziti  iznosili su 23,6 mlrd KM,od čega najveći udio imaju depoziti stanovništva 11,5 mlrd. KM. Depoziti privatnih preduzeća iznose 5,5 mlrd ili 23,3 posto, a vladnih institucija 3,3 mlrd ili 14,0 posto.
Ukupni krediti bili su sa 30.septembrom 17,1 mlrd KM,od  čega tačno polovinu čine krediti stanovništva (8,6mlrd KM), dok 43,1 posto 7,4 mlrd KM) čine krediti privatnih preduzeća.
Dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosi 1,56 posto, a dobit na prosječni ukupni kapital (ROAE) 12,69 posto. 

Banke u Fedeeraciji imaju ukupno 409 poslovnih jedinica i 119 ostalih organizacionih dijelova, 26.905 POS uređaja i  1.315 bankomata. Zapošljavaju 6.563 radnika.

Foto: Pixabay

Štampa
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.