KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
5.12.2018 16:30 | Indikator.ba
Javni oglas za nominiranje - imenovanje članova upravnih odboara zdravstvenih ustanova na području USK-a
4.12.2018 16:16 | Indikator.ba
Član NO Zavoda za transuzijsku medicinu Federacije
4.12.2018 15:13 | Indikator.ba
Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 33) Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 8. Zakona o ...
4.12.2018 13:03 | Indikator.ba
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH, broj 12/2003 i 65/2013), Odluke o ...
30.11.2018 16:09 | Indikator.ba
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i ...
29.11.2018 16:49 | Indikator.ba
Član Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK
28.11.2018 13:08 | Indikator.ba
Pozicija u Nadzornom odboru KCUS-a
28.11.2018 13:01 | Indikator.ba
Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH
23.11.2018 16:15 | Indikator.ba
TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO Na osnovu člana 67. stav 5., tačka f) i člana 70. stav 4. Zakona o turizmu Kantona Sarajevo, ("Službene ...
23.11.2018 14:33 | Indikator.ba
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke ...
23.11.2018 13:39 | Indikator.ba
Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom
22.11.2018 13:04 | Indikator.ba
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), čl. 5. i 6. Zakona o ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
prodaja imovine LASTA d.d. Čapljina - u stečaju
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU VOZILA
Odluka o poništenju postupka Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora
Prodaja nekretnine putem javne licitacije - DOBRINJA
Prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije
Odluka o poništenju - nabavka kancelarijskog materijala, pribora i sitnog inventara
Javni konkurs za davanje u zakup poslovnih prostora, BD
Produženje roka - VATROGASNA I OSTALA OPREMA ZA BENZINSKE STANICE
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku kablovskih kanala
Odluka o poništenju - revizija projektnog zadatka za izradu elaborata o stručnoj analizi i ocjeni
Odluka o ponistenju - Isporuka zaštitne radne odjeće
Usluga periodičnog sistematskog ljekarskog pregleda radnika
Odluka o djelomičnom usvajanju žalbe - nabavka računara i sotale elektronske opreme
Izmjena datuma održavanja aukcije za Rudnik željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor
Kreditni službenik u Fojnici i Živinicama
Prodaja imovine "Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj
Nabavka skenera dokumenata, nadogradnja memorije za servere sa instalacijom...
Drugi poziv za podnošenje prijedloga projekata Prekogranični program BiH - Crna Gora (IPA II)
Javna licitacija za prodaju kancelarijskog namještaja
Dvosoban stan, Teslić
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - Bugojno
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - Fojnica
Usluge štampanja odobrenja i parking naljepnica za 2019. godinu-MS
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanciji krova PS Centar
VIŠI REFERENT - TEHNIČKI SEKRETAR - KS
Zakup poslovnog prostora Staklenac, Banja Luka
Prijem zaposlenika u JU OŠ "Dubravica" Vitez-Preočica
Direktor KP "Komunalac" a.d. Laktaši
Prijem radnika u Agenciji za nadzor osiguranja FBiH
Direktor ŠG "Čemernica" Kneževo
Izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu zdravstvenih studija
Radna mjesta u Opštinskoj upravi Bratunac
Član Opštinske izborne komisije Istočno Novo Sarajevo
Izbor stručnog saradnika na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu
Sekretar Skupštine opštine Han Pijesak
Popuna radnih mjesta namještenika u Općinskom sudu u Srebreniku
Načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Banja Luka
JAVNI POZIV za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika
Tehnički sekretar, TE Tuzla
Prijem radnika romske nacionalnosti - JU Centar za socijalni rad Visoko
Prijem u radni odnos, JZU Dom zdravlja Gradačac
"Cocacop" p.o. Reprocentar teške linije Gračanica u stečaju
Toplana ad Prijedor II emisija obveznica, ponuda za kvalifikovane investitore
OBAVJEŠTENJE po Prijavi koncentracije mtel
Produženje roka - zakup nekretnina
Produženje roka - kupoprodaja motornih vozila
Isporuka Microsoft OVS licenci za 2019. godinu
Poništenje dijela oglasa - Banja Luka
Otvaranje nove poslovne zone kod Jelšingrada
Odluka o utvrđivanju godišnjeg kontigenta CEMT dozvola za 2019. godinu
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading