26.7.2019 11:42 | Indikator.ba
(25.07.2019.) Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020.-2029. Državna regulatorna komisija za električnu energiju, ...
25.7.2019 13:40 | Indikator.ba
Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Kako je ...
23.7.2019 16:44 | Indikator.ba
Obuka iz MATRA programa u oblasti vladavine prava 23.7.2019 Direkcija za evropske integracije, kao bosanskohercegovačka kontakt tačka za ...
22.7.2019 16:08 | Indikator.ba
Poziv za učešće na BH sajmu ZEPS u Zenici
22.7.2019 11:50 | Indikator.ba
Obavještenje- uklanjanje bespravno postavljenih reklama sa stubova javne rasvjete 19.07.2019
20.7.2019 05:37 | Indikator.ba
OBAVIJEST ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DOBIJANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA 18.07.2019. OBAVIJEST ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ...
NAJBOLJI POSLOVNI POTEZ
19.7.2019 14:47 | Indikator.ba
Pet, 19. Jul. 2019. Procedura izdavanja okolinskih dozvola Okolinska dozvola-letak
18.7.2019 06:25 | Indikator.ba
Službeni glasnik BiH, broj 48/19 Na osnovu člana 2a. tačka a) Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj ...
17.7.2019 15:58 | Indikator.ba
Poziv za učešće na obukama Direkcije za evropske integracije u septembru 2019. godine 16.7.2019 Na osnovu Plana obuka u oblasti evropskih ...
<<>>
17.7.2019 13:06 | Indikator.ba
Obavjest o dostavljanju izvještaja u elektronskom obliku Obavještavaju se privredni subjekti sa područja Srednjobosanskog kantona koji ...
16.7.2019 12:17 | Indikator.ba
Obavještenje poreskim obveznicima o stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ...
15.7.2019 15:48 | Indikator.ba
Počela nagradna igra "10 računa izbroji i stan osvoji" Vlada Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem ekonomista "SWOT" Banja Luka organizuje ...
<<>>
Klub INDIKATOR.ba
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."
O NAMA | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESUM | MARKETING| KONTAKT
Copyright © 2019, Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Drugi poziv za projekte do 10.000 eura
Poziv za EU projekte klimatski neutralne i cirkularne industrije
OGLAS za kupovinu nekretnina
Poslovni kompleks na prodaju ili zakup
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke - Radna odjeća
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Plana javnih nabavki
Poništenje - Izrada urbanističko-tehničke dokumentacije za izgradnju spoja
Odluka o poništenju postupka - Sanacija krova zgrade Derventskog lista
Do 10 000KM za realizaciju poslovnih ideja žena
IZBOR AGENCIJE ZA PRUŽANJE USLUGA PRAĆENJA I OCJENE RADA
Dodatni rezervni dijelovi za remont tri generatorska prekidača
Produženje roka za dostavu ponuda za nabavku motornih vozila
ODLUKA O PONIŠTENJU/OTKAZIVANJU - Nabavka tonera za printere, kopir i fax
Izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala iz rijeka Sane, Drine i Prače
Izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka na teritoriji RS
Izvođenje radova dislokacije i vađenja materijala
Nabavka usluge Softverske podrške za Microsoft Premier Support
NABAVKA REZERVNOG ZAŠTITNO-UPRAVLJAČKOG TERMINALA
Rebalans plana javnih nabavki za 2019. godinu
Građevinski radovi na fasadi Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo
Prodaja imovine "KAKTUS" d.o.o. Sarajevo "U STEČAJU"
Prodaja motornih vozila
Nabavka specifične opreme za vršenje inspekcijskog nadzora - ponovljeni
Nabavka i instalacija sistema vatrodojave za potrebe Kantona Sarajevo
Usluge pretplate na stručnu literaturu
Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn
Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu
Dopuna plana javnih nabavki 2019
Pregovarački postupak - nabavka udžbenika
Članovi Skupštine JP RTV BPK Goražde
ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE SANSKI MOST
Imenovanje Programskog savjeta (Uredničkog vijeća) JP "Televizija Kantona Sarajevo"
Direktor JU Elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
Javni poziv po Programu podrške novoosnovanim subjektima
Javni poziv po Programu podrške razvoja subjekata male privrede i obrta
Direktor JP RTV 7 d.o.o. Tuzla
Odluka o izmjeni odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja
Poziv za dostavljanje ponuda - ANEKS II DIO B - Notarske usluge 2019
Treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga i – Portunus
Odluka o poništenju - Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode
Usluge osiguranja lica i imovine za 2019./2020.godinu
Usluge osiguranja vozila za 2019./2020.godinu
Plan nabavke roba, radova i usluga za 2019.godinu sa izmjenama i dopunama
O D L U K A o poništavanju - vodomjeri i rezervni dijelovi
Kancelarijski materijal i grafička štampa za 2019./2020.
Usluge održavanja softvera GIS
Druga javna licitacija za prodaju motornog vozila Općine
Odluka o dopuni plana nabavki 07 08 2019
Pregovarački- nabavka i ugradnja donje oplate "UNDERSKIN"
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Nabavka mrkog uglja
ČLANOVI KLUBA

Poštovani korisnici,
Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini. U ovom servisu možete pronaći tendere izuzev onih koji se objavljuju na portalu javnih nabavki, licitacije za prodaju imovine firmi u stečaju, prodaje zaplijenjene imovine koju priređuju porezne administracije, sudske prodaje imovine, zakup i prodaju poslovnih prostora, zemljišta i druge pokretne i nepokretne imovine.Takođe, objavljujemo i javne pozive i konkurse koji se tiču raznih vidova podrške kompanijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanstvu... putem kreditne podrške, subvencija, grantova, donacija i slično. Plaćeni korisnici ovog servisa imaju pristup svim bazama, a osim toga na svoj mail dobijaju radnim danima newsletter sa osnovnim biznis vijestima i kraćom ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana. Da bi ste pristupili servisu nužno je da se registrujete, a Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš
transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Addiko Bank.

Cijene za pretplatnički servis
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM
Polugodišnje članstvo 69 KM
Tromjesečno članstvo 39 KM

Sekcija “Radna mjesta”
Godišnje članstvo 39 KM
Polugodišnje članstvo 29 KM
Tromjesečno članstvo 19 KM

PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tenderi
Izvođenje radova Nabavke proizvoda
Usluge Planovi nabavki, izmjene
Licitacije
Prodaja imovine firmi u stečaju Poslovni prostori
Ponuda objekata Privatizacija
Ponuda zemljišta Ostala imovina
Javni pozivi
Podsticaji privredi Fondovi, grantovi
Donacije Radna mjesta