KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
6.12.2017 19:36 | Indikator.ba
Crowdfunding kampanjom u kojoj je učestvovalo 6.500 ljudi spašen je od propadanja francuski dvorac Mothe-Chandeniers iz 13. vijeka. Veliki broj ...
4.12.2017 06:34 | Indikator.ba
Turski mesni specijalitet döner kebab jedna je od najpopularnijih uličnih grickalica u Evropi. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju sredinom ...
3.12.2017 11:14 | Indikator.ba
Brigada, sestrinska firma agencije Bruketa/Žinić, kreirala je za hrvatsko Croatia osiguranje poslovnicu koja izgleda kao dnevna soba. Koncept novih ...
2.12.2017 06:33 | Indikator.ba
Posjeta trgovcima sirom u Marché des Carmes donijela je loše vijesti. Trgovac je pogledao mrko u vitrinu kada sam se raspitivao za maslac. Otišli su ...
1.12.2017 08:11 | Indikator.ba
Kinezim koji psotuju sve ovisniji od luksuzne robe sa Zapada potpuno su ludi za poznatim španskim pršutom Patanegra. Potražnja je toliko velika da je ...
18.11.2017 07:10 | Indikator.ba
HomePod, Appleov odgovor na Amazonov Echo i Google-ov pametni zvučnik, predstavljen je u junu. Apple je saopćio da će biti dostupan u decembru, ali ...
14.11.2017 18:51 | Indikator.ba
U tekstu koji je objavljen na oficijelnoj stranici časopisa National Geographic Travel, pored Budimpešte i Zagreba, Sarajevo se našlo na listi ...
3.11.2017 07:13 | Indikator.ba
Jedan od najduhovitijih glumaca na ovim prostorima Enis Bešlagić već se neko vrijeme odmara od glume, a svjetla reflektora zamijenio je zanimanjem ...
31.10.2017 07:56 | Indikator.ba
Krajem godine u Saudijskoj Arabiji planira se jazz festival, za koji su se odlučili u duhu približavanja zemlje turizmu i zabavi, a time i manjoj ...
29.10.2017 08:22 | Indikator.ba
Jedan vertikalni pješački prijelaz na sjeverozapadu Islanda privlači veliku pažnju zbog dizajna. Da bi potaknuli vozače da usporavaju, dužnosnici ...
26.10.2017 06:20 | Indikator.ba
Gigi Chao je jedna od najuspješnijih poslovnih žena u Aziji, ali tek je 2012. godine postala poznata nakon što joj je njezin otac milijarder brodar i ...
23.10.2017 10:44 | Indikator.ba
Promijenite svoj odnos prema stresu, strahu i anksioznosi koristeći ove tehnike Možda doživljavamo stres, strah i anksioznost tokom trenutaka u ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
NABAVKA GUMENIH MATERIJALA, MANŽETNI I MEMBRANA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU STORAGE-а
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SERVER
Teretno motorno vozilo Mercedes-Benz 208 Sprinter
Preodaja imovine - FABRIKA PROIZVODNJU ŽICE a.d. u stečaju
Prodaja imovine TRUDBENIK-FKO d.o.o. Teslić
Oglas o prodaji pokretnih stvari – otpadnog materijala
Oglas o kupovini poslovnog prostora
Prodaja rashodovanih putničkih motornih vozila - drugi put
Javni oglas o neposredna prodaja starih bačvi
PRODAJA VOZILA MINISTARSTVA
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Oglas o prodaji pokretne imovine - oprema za preradu mesa i motorna vozila
Odluka o poništenju postupka - Parterno uređenje objekta Pošte 75400 Zvornik
Poziv sportskim klubovima za sastanak oko programa korištenja sredstava za sport, Zenica
Javni poziv zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina
Produženje roka - sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije
Javna prodaja 29 nekretnina
Plan nabavki ŠG 'Gradiška' za 2018. godinu
Poziv za usluge u šumarstvu od 12.12.2017. - ŠG 'Birač'
Poziv za usluge u šumarstvu od 12.12.2017. - ŠG 'Zelengora'
Poziv za usluge u šumarstvu od 12.12.2017. - ŠG 'Teslić'
Poziv za usluge u šumarstvu od 12.12.2017. - ŠG 'Gradiška'
Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije
J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana - Lamela H3
Nabavka aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave
PONOVLJENI NATJEČAJ UPRAVNA VIJEĆA DZ KUPRES I DRVAR
Prodaja imovine DD Kombiteks Bihać-u stečaju
Prodaja imovine RUDSTROJ d.d.- u stečaju Kakanj
Prodaja imovine AD "Mesoprodukt" u stečaju
Stručni ispit za medicinske sestre - tehničare
DIREKTOR "JU DJEČIJE OBDANIŠTE I DOM UČENIKA" BOSANSKA KRUPA
ČLANOVI ŠKOLSKIH ODBORA
Odbora državne uprave za žalbe
Direktor JU Narodna biblioteka Mrkonjić Grad
Direktor JU Narodna biblioteka Šamac
Direktor JU Narodna biblioteka "Branko Ćopić" Brod
Direktori javnih ustanova čiji je osnivač Grad Doboj
Članovi Upravnog odbora, opština Srbac
Direktor JU Veterinarska ambulanta Han Pijesak
Dodjela specijalizacije, Dom zdravlja Zvornik
Upražnjena radna mjesta službenika u Opštinskoj upravi Derventa
Direktor JZU Dom zdravlja Han Pijesak
DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka - Prodaja paketa akcija 5 emitenata
Obavijest o vanrednoj aukciji - ZIF BONUS D.D. SARAJEVO
PRUŽANJE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE I TRANSPORTA NOVCA
Konkurs za novinarski doprinos informisanju i promociji ciljeva održivog razvoja
Produženje roka - Materijal za potrebe redovnog održavanja pristupnih mreža
Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijskog papira
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku repromaterijala
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading