KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
27.4.2018 15:36 | Indikator.ba
Vježbenik Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne | Dioničko društvo Rok trajanja: 04.05.2018 Stupanj stručnog obrazovanja: ...
27.4.2018 15:34 | Indikator.ba
Samostalni referent za pravne poslove, Samostalni inženjer .... JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. | Dioničko društvo Rok ...
18.4.2018 16:13 | Indikator.ba
Prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.05.2018. godine Na temelju ...
16.4.2018 12:31 | Indikator.ba
Prijem pripravnika, federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
4.4.2018 13:48 | Indikator.ba
Prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad Krajnji rok podnošenja dokumentacije 12.04.2018. godine Na temelju članka 50., a u svezi sa ...
2.4.2018 08:13 | Indikator.ba
Pripravnik, Veterinarski zavod TK
30.3.2018 15:01 | Indikator.ba
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa članom 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne ...
23.3.2018 11:51 | Indikator.ba
Prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez
21.3.2018 17:04 | Indikator.ba
Vježbenik – iz oblasti sanitarne zaštite Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke | Državna služba Rok trajanja: ...
13.3.2018 10:21 | Indikator.ba
Prijem pripravnika - Termoelektrana Kakanj
28.2.2018 13:00 | Indikator.ba
Prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Cazinu
13.2.2018 13:22 | Indikator.ba
Prijem pripravnika u Službi za civilnu zaštitu općine Srebrenik
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Poziv za dodjelu lokacija na Kočićevom zboru
Nabavka, doprema i ugradnja metalnih parkovskih korpi za smeće
Radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda DN 100 mm i DN 50 mm
Dopuna Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu
PRUŽANJE USLUGE - ODRŽAVANJE AFIS SISTEMA
Stručni saradnik za pravne poslove u Sektoru za cijene i analizu tržišta
Tajnik Federalnog ministarstva trgovine
Sekretar organa državne službe, Stručni saradnik za poslove prostornog planiranja u oblasti urbanizm
Stručni savjetnik za javne nabavke
Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta 3 - Jajce
Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta 2 - Jajce
Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta 1 - Jajce
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku opreme za video nadzor na objektu FPH
Nabavka i isporuka SMART mobilnih telefona
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku regulatora temperature
Javni poziv za podsticaje za samozapošljavanje, Kostajnica
Asfaltiranje na lokalnim putevima i trotoarima u 3MZ u Opštini Ljubuški
Građevinski radovi u tri mjesne zajednice u opštini Ljubinje
Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta-Fakultet sporta i tjelesnog odgoja UNSA
Izbor kandidata za specijalizaciju - JZU Kantonalna bolnica Goražde
Kuhar, konobar - Robot Rajlovac
Deset radnika/ca u proizvodnji elektro i metalnih komponenti, Ilijaš
Zemljoradnička zadruga "POLJOTRG" Brčko - u stečaju
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u skladištu Rakovica
Odluka o poništenju - izgradnja kanalizacije MZ Nević Polje općina Novi Travnik
Dva člana Upravnog odbora u JU Kulturni centar Teslić
Član Odbora za žalbe Opštine Milići
Članovi Odbora za žalbe Opštinske uprave Petrovac
Članovi Odbora za žalbe Opštine Brod
Prijem na rad u Gradsku upravu Grada Doboja
Dodjela koncesije za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane "Gradac"
Nabavka, doprema i ugradnja metalnih parkovskih korpi za smeće
Poziv za prikuljanje ponuda za nabavku korištenog sanitetskog vozila
Prodaja Muška voda d.o.o. u stečaju
"AG - AHIDRON-GRAĐENJE" d.o.o. Sarajevo u stečaju
BRAJLOVIĆ d.o.o. Sarajevo - u stečaju
"SLADIS" d.o.o. Sarajevo - u stečaju
"VIS KONFEKCIJA" d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje - u stečaju
"JASEL" d.o.o. Sarajevo - u stečaju
"H&A&R" d.o.o. Gračanica - u stečaju
"PATEX" d.o.o. Žepče - u stečaju
Ladis d.o.o. Ljubuški - u stečaju
"WESTPROM" d.o.o. Gračanica u stečaju
"MESIHOVIĆ" d.o.o. Doboj Istok - u stečaju
Izbor nastvnika, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Ispravljanje osovine ceste i sanacija ceste M-5, dionica ceste Bihać 4 – Ripač
Nabavka "QAM" modulatora
Nabavka robe za proširenje kapaciteta privatne računarske mreže BH Telecoma
Nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad radne stanice za emitovanje sadržaja na displeju
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading