KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
4.7.2018 05:58 | Indikator.ba
Piše: B. SIMIĆ Strani investitori u Bosni i Hercegovini imaju sasvim drugačiji pogled na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini od domaćih ...
3.7.2018 06:08 | indikator.ba
Nakon rekordne profitabilnosti u prošloj godini, kada je ostvario rekrodnih 336 miliona KM neto dobiti, bankarski sektor Bosne i Hercegovine je ...
30.6.2018 06:44 | Indikator.ba
U prvih pet mjeseci ove godine rast uvoza u Bosni i Hercegovini procentualno je gotovo identičan rastu izvoza. U razdoblju januar-maj 2018. godine ...
14.6.2018 06:40 | Indikator.ba
Udio domaćih vinara u Bosni i Hercegovini blago je povećan u 2017. godini, uglavnom zahvaljujući prodoru novih igrača. Vodeći brand ostao je ...
14.6.2018 06:24 | Indikator.ba
StarBev, regionalna podružnica tvrtke Molson Coors, i dalje je lider na pivarskom tržištu u Bosni i Hercegovini zahvaljujući ponudi kombinacije ...
4.6.2018 06:44 | Indikator.ba
Namjera Vlade Republike Srpske da ovaj entitet izađe na međunarodno finansijsko tržište i zaduži se emisijom euroobveznica na Bečkoj berzi za 200 ...
31.5.2018 05:32 | Indikator.ba
Situacija sa "lošim" kreditima (NPL - non-performing loans) nastavila se poboljšavati u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evroppe (CESEE) od ...
23.5.2018 04:56 | Indikator.ba
Iako već neko vrijeme nema banka u bankarskom sistemu Bosne i Hercegovine koje imaju stopu adekvatnosti kapitala ispod zakonskog minimuma od 12 ...
21.5.2018 05:03 | Indikator.ba
Cost benefit analize (analize troškova i koristi)pokazale su da je ruta za buduću prometnicu Sarajevo-Beograd preko Zenice, Žepča, Tuzle prema Brčkom ...
16.5.2018 06:52 | Indikator.ba
Prema konačnim nerevidiranim podacima, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit poslije poreza ...
14.5.2018 05:02 | Indikator.ba
U regiji Centralne i istočne Evrope ima 608 fintech tvrtki, čak 70 ih je u Bugarskoj, dok su u Bosni i Hercegovini registrovane samo tri. Ovo ...
27.4.2018 08:27 | Indikator.ba
U 2017. godini zabilježen je pad cijena uvoznog piva iz zemalja regiona, zbog čega domaći proizvođači traže od nadležnih institucija da se pozabave ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
"Vinit" d.o.o. Trebinje u stečaju
D.o.o. "Bamco" Derventa u stečaju
Prodaja zaliha robe - "ELAX" doo Gračanica u stečaju
Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja
Nabavka hemikalija i labar. pribora
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku pumpe visokog pritiska
USLUGA REGENERACIJE KATALIZATORA
Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge iznajmljivanja dizalice nosivosti 90 t
Nabavka motornih vozila za potrebe Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo
Prodaja dva stana i posl.prostor na Mejtašu
Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK
Poništenje - Stručni suradnik za javne prihode i povrate u Sektoru riznice
Javni pozivi za sufinanciranje projekata iz područja kulture i športa
Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Odluka o poništenju postupka javne nabavke motornih vozila
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2018. GODINU
Prijem namještenika, Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
Javni pozivi Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja
Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske
Direktor ŽP "Rad" d.o.o. Kalinovik
Stručni saradnik za protokol, Opština Novi Grad
Načelnik Odjeljenja u Opštinskoj upravi Osmaci
Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad
Prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja
Direktor JU Muzej Kozare Prijedor
Pomoćnik direktora, JU "Druga osnovna škola Konjic"
Pijem pripravnika – namještenika u Službi za statistiku, HNŽ-K
Izbor u naučno-nastavno zvanje Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Referent za finansijsko knjigovodstvo
Davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja
Javni poziv za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj
Prodaja JU GERENTOLOŠKI CENTAR "SLATEKS" SLATINA – u stečaju
Prodaja imovine "RUDSTROJ" d.d.- u stečaju Kakanj
Ravnatelj - Srednja turističko-ugostiteljska škola
Popuna radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izgradnju KS
Odluka o poništenju- Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajk
Zemljište i stambeno-porodična kuća u Bijeljini
Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja
Nabavka licenci i usluge migracije SAP baza podataka na SAP HANA
Poziv za dostavu projekata Vijeće za regionalnu saradnju
Kreditni službenik, Opština Bužim i Bosanska Krupa,1 izvršilac
Organizovanje javne ponude za prijevremeni otkup prve emisije obveznica RS
Prodaja trosobnog stana u Ist.Ilidži
IZBOR JEDNOG NOTARSKOG POMOĆNIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA RUŽE ČARAPINA
Odgajatelj, JU Dječiji vrtić "Ciciban" Prozor
Ravnatelj Doma zdravlja Grude
Popuna radnih mjesta namještenika u Federalnom zavodu za statistiku
Diplomirani pravnik, JZU Dom zdravlja Teslić
Pomoćni radnik za održavanje Aleje ambasadora,cestovnih pojasa i javnih površina, 2 izvršioca
Izbor u zvanje naučnog saradnika, Institut za historiju
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading