KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
12.9.2017 14:33 | Indikator.ba
Građevinska aktivnost bh. kompanija ojačana je u Evropi, a posebno primjetan skok zabilježen je u Mađarskoj, Sloveniji i Švedskoj, kaže sekretar za ...
3.9.2017 06:35 | Indikator.ba
Prema nedavno objavljenim statističkim podacima, BiH je u prvom tromjesečju ostvarila realni ekonomski rast od 0,4% u odnosu na prethodni kvartal, ...
30.8.2017 06:54 | Indikator.ba
Piše: Borivoje SIMIĆ Sumnjamo da su na ikog ozbiljnijeg ekonomskog analitičara ostavila utisak hvalisanja Vlade o rezultatima njenog rada i ...
16.8.2017 06:01 | Indikator.ba
"Loši" krediti, koji su postali jedan od najvećih problema bankarskog sektora sa pojavom finansijske i ekonomske krize, bilježe u BiH trend ...
30.7.2017 12:23 | Indikator.ba
Porast akciza bio je najjači faktor koji je oblikovao duhansko tržište u Bosni i Hercegovini u 2016. godini. U suštini, cijene su se nastavile ...
29.7.2017 06:20 | Indikator.ba
Mogu li sa kreditima vezanim za euribor nastati problemi slični kao sa famoznim kreditima indeksiranim u švicarskim francima? Bankarski ombudsman ...
23.7.2017 06:55 | Indikator.ba
Piše: Borivoje SIMIĆ Osnovni pokazatelji zdravlja bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini sve su bolji, izvještava Indikator.ba. Uprkos nekim ...
15.7.2017 04:53 | Indikator.ba
Balkanskim zemljama je još 2003. godine rečeno da je njihova budućnost u EU, ali danas su nade Srbije i još pet aspiranata - izbledjele, piše list ...
7.7.2017 13:00 | Indikator.ba
Dostupni indikatori ukazuju da je ekonomski rast u prvom tromjesečju u BiH bio nošen snažnim realnim rastom robnog izvoza od 13,5% u odnosu na isti ...
29.6.2017 18:16 | Indikator.ba
Piše Borivoje Simić Teško da je ikoga ko je iole upućen u stanje stvari umirilo saopćenje Vlade Federacije BiH, kako entitetu ne prijeti “grčki ...
18.6.2017 06:44 | Indikator.ba
Piše: Christine Chemnitz voditeljica Odjela za međunarodnu poljoprivrednu politiku u Fondaciji Heinrich Böll. Sektor industrije i poljoprivrede ...
15.6.2017 07:15 | Indikator.ba
Tokom 2016. godine, većina rasta u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju pivo generirana je u razvoju kategorija kao što su domaće premium pivo, tamno ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Indikator.ba Plus - 3. broj
Indikator.ba Plus - Posebno PDF izdanje br. 2
Poništenje - nabavka i postavljanje (zamjena) prozora
Izmjene i dopune plana nabavki - kompjuterska oprema
Izdavanje viška nezdravstvenih kapaciteta, a radi davanja u zakup
POZIV za dostavu zahtjeva za učešće u postupku nabavke lijeka INN adalimumab(HUMIRA)
Izmjene i dopune plana nabavki - kartotečni ormari
Odluka o poništenju i ponovni postupak - usluge u šumarstvu ŠG Panos
Odluka o poništenju - servis plinskog kotla
Usluga spajanja alarmnih sistema na operativni centar, obezbjeđenja objekata putem mobilnih patrola
Konsultantske usluge - RAZVOJ STRATEGIJE PROMOCIJE BALKANSKOG REGIONALNOG TURIZMA
PHP Developer, inžinjer softvera - Big Data, Java Developer
Knjigovođa-analitičar, Sarajevo
Viši referent-administrativno-tehnički sekretar, Centar za edukaciju sudija i tužilaca
Član/ica Pravosudne komisije, BD BiH
Prodaja teretnih vozila putem licitacije
Građevinski radnici - 14 izvršilaca, Sarajevo
Ispravka konkursa, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Travnik
Izdavanje u zakup viška prostora - Opća bolnica
Izdavanje u zakup viška prostora
Prikupljanje neobavezujućih ponuda - stan u Sarajevu
Profesori, privatna škola VERBUM Mostar
Upravni odbori javnih ustanova Centar za socijalni rad, Dom za stara lica - Zenica
Stručni suradnik za elektroopremu, Stručni saradnik za antikorozivnu zaštitu
Stručni savjetnik za pitanja kulturnog nasljeđa
DIREKTOR JU MSŠ "BUŽIM" BUŽIM NA PERIOD OD ČETIRI GODINE
DIREKTOR JAVNE USTANOVE APOTEKA "ZDRAVLJE" ZENICA
JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom
JAVNI POZIV za podršku udruženjima nacionalnih manjina
JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava
JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba
JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava
Sale of selected non-performing loan portfolio of HETA ASSET RESOLUTION AG
Voditelj tehnologije proizvodnje i održavanja – 1 izvršilac
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ličnih zaštitnih sredstava u 2017. godini
INVITATION FOR SUBMITTING OFFERS CAUSTIC SODA SUPPLY IN 2018.
Javni pozivi za subvenciju poljoprivredne proizvodnje
Prodaja imovine "GRAMOR" d.o.o Travnik - u stečaju
Javni konkurs o prodaji nekretnina u svrhu izgradnje hotela, Cazin
Izvođenje građevinskih radova na regulaciji rijeke Vrbanja u opštini Kotor Varoš
ZAPISNIK - izgradnja/rekonstrukcija opštinskog, kantonalnog suda
Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije
Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo
ČLAN UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Izgradnja mjera zaštite od poplava u Bijeljini JU Vode Srpske
“Lisina” d.o.o. Pale - u stečaju
“Lučevik” d.o.o. Istočna Ilidža - u stečaju
AD “Budućnost” Istočna Ilidža - u stečaju
“Hidrotehna” d.o.o. Banjaluka - u stečaju
“Bonaca” d.o.o. Banjaluka - u stečaju
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading