KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
19.10.2018 15:06 | Indikator.ba
Vršitelj dužnosti direktora Aluminija d.d. Mostar Dražen Pandža zahvalio je Vladi FBiH na spremnosti da pomogne toj kompaniji u rješavanju aktualnih ...
19.10.2018 14:29 | Indikator.ba
Evropska investiciona banka (EIB) je ugovorila odobravanje kredita u iznosu 25 miliona EUR prema Raiffeisen LEASING doo Sarajevo u svrhu podrške ...
19.10.2018 13:55 | Indikator.ba
Teleperformance, lider u pružanju podrške klijentima iz različitih privrednih sektora putem više kanala, otvorio je svoj ured u Sarajevu, a prva ...
19.10.2018 13:46 | Indikator.ba
Najaveći lanac kafeterija u Evropi Starbucks, sa sjedištem u američkom gradu Sijetlu, prodat će 83 trgovine u Francuskoj, Holandiji, Belgiji i ...
19.10.2018 09:46 | Indikator.ba
Zenička industrija mljeka (ZIM) istrajava u programu prirodnih, bioloških i zdravih mliječnih proizvoda, bez aditiva i konzervansa. Istovremeno ...
19.10.2018 06:02 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina je ponovo bila zastuipljena na Međunarodnom sajmu agrobiznisa, hrane, pića i gastronomije AGROKOS u Prištini. Privredna ...
19.10.2018 05:51 | Indikator.ba
Kineski Hisense zatražio je odobrenje od Konkurencijskog vijeća BiH za preuzimanje slovenskog proizvođača kućanskih aparata Gorenje. Kako se navodi ...
19.10.2018 05:39 | Indikator.ba
Turkish Airlines je najavio da će se u potpunosti preseliti sa postojećeg aerodroma Ataturk u Istanbulu na novoizgrađeni aerodrom u ovom gradu 31. ...
19.10.2018 05:28 | Indikator.ba
Dm (Drogerie Markt) prva je kompanija na tržištu u Bosne i Hercegovine čiji će se zaposlenici u svom radu služiti personalizovanim pametnimm ...
18.10.2018 17:04 | Indikator.ba
Autoceste Federacije zadužit će se putem Sarajevske berze za 100 miliona KM kako bi osigurale dodani novac za izgradnju saobraćajnica. Autoceste FBiH ...
18.10.2018 13:57 | Indikator.ba
Kompanija Adriatic Metals je objavila da je otkrila novo „spektakularno“ nalazište dragocjenih metala u centralnom dijelu BiH. Inače, ova kompaija ...
18.10.2018 13:06 | Indikator.ba
Da bi OTP banka mogla da kupi Societe Generale banku, opet je aktuelna tema. Večernje novosti danas pišu da ta banka već radi dubinsku analizu ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
"INTERBOS" d.o.o. Sarajevo - u stečaju
POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA ORAŠJE
UPRAVNI I NADZORNI ODBORI; OPĆINA TRAVNIK
Poništenje, Doboj Jug
Javni poziv Investicijski fond FINAL
Izgradnja 28 kuća u pet opština
Građevinski radovi na izradi fasade
Obavještenje o produženju roka za dostavu ponude, nagradna igra
Isporuka vijčane robe u 2019. godini
Usluga mašinske obrade i dinamičkog uravnoteženja opreme
NABAVKA PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA TEHNIČKIH GASOVA
Operator-šalterski radnik, Bugojno
Termoizolaterski radovi sa materijalom
Produženje roka - prodaja motornog vozila
Prijem u radni odnos dva namještenika, KPZ poluotvorenog tipa Orašje
Komercijalista u službi marketinga, TV Alfa
Prodaja dijela nepokretne imovine - stan, Bosna d.d. u stečaju Gradačac
Prodaja dijela nepokretne imovine - stan, Bosna d.d. u stečaju Gradačac
Prodaja imovine Metalno d.d. Zenica u stečaju
Javna prodaja rabljenog kućnog namještaja, itisona, bijele tehnike, kućanskih aparata...
Javna prodaju rabljenih vozila po principu zatvorenih ponuda
Doktor medicine specijalista opće hirurgije, specijalista abdominalne hirurgije
Stručni suradnik u Sektoru za regulisanje tržišta vrijednosnih papira
Ravnatelj - Osnovna škola Stolac
Vozač - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostar
Prodaja - poslovni prostor u Doboju
Drugo ročište za prodaju nepokretnosti – njive – Mala Kladuša
PRODAJA KUĆE DVORIŠTA I NJIVE U ODŽAKU
Prodaja dvosobnog stana izvršenika "Rankom inžinjering" D.o.o. Bijeljina
AD "Unioninvest" Istočno Sarajevo - u stečaju
Doo "Bamco" Derventa u stečaju
EURO-HEM d.o.o. u stečaju Banja Luka
Javno preduzeće RS za upravljanje i gazdovanje poslovnim prostorom - u stečaju
"Voćar export" d.o.o. Banjaluka u stečaju
"Vanilla" d.o.o. Banja Luka - u stečaju
Poništenje dijela konkursa - direktori organizacionih dijelova u JPŠ "Šume RS"
Dodjela specijalizacija iz oralne hirurgije, Zavod za stomatologiju
Direktor Javnog preduzeća Informativni centar Rudo
Članovi Odbora za žalbe Opštine Kalinovik
Članovi Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić "Mladost" Šipovo
Popuna upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Čelinac
Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Derventa
Sekretar Skupštine opštine Istočna Ilidža
Pripravnik sa srednjom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboja
Pripravnik sa srednjom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboja
Imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Trebinje
"Ars Vivendi d.o.o. u stečaju Sarajevo, Ilidža
"POLJOEXPORT" d.o.o u stečaju Sarajevo
WIFI d.o.o. Sarajevo u stečaju
"BETOVEN" d.o.o. Sarajevo - u stečaju
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading