KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
17.3.2018 08:21 | Indikator.ba
Na poziv InovativCampus tima, iz Wolfsburg AG-a, predstavnici Privredne komore FBiH i kompanije "Pobjeda" Tešanj, članice odbora Grupacije ...
17.3.2018 07:54 | Indikator.ba
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) uvrstila je u svoj plan privatizacije za ovu godinu prodaju državnog kapitala u četiri preduzeća, ...
17.3.2018 06:35 | Indikator.ba
Magistri farmacije, njih 200 se područja Tuzlanskog kantona, posjetili su bosanskohercegovačku fabriku za proizvodnju lijekova Zada ...
16.3.2018 15:58 | Indikator.ba
Hotel Vučko na Jahorini biće ponuđen na prodaju na aukciji zakazanoj za 23. mart u prostorijama Osnovnog suda u Sokocu. Imovina hotela, kao i ...
16.3.2018 15:12 | Indikator.ba
Nakon što je u prosincu bivši povjerenik Ante Ramljak objavio nacrt koncepta nagodbe njegov nasljednik Fabris Peruško izašao je s detaljnim planom i ...
16.3.2018 12:11 | Indikator.ba
Direktor JZU BRC "Aquaterm" Olovo Senad Selimović i direktor preduzeca "SELA"d.o.o Sarajevo Sead Tutić danas su u Olovu potpisali ugovor o ...
16.3.2018 10:02 | Indikator.ba
Drina osiguranje a.d. Milići isplaćuje dividendu u iznosu tri miliona KM iz dobiti ostvarene u 2017. godini, odlučila je Skupština društva održana ...
16.3.2018 09:47 | Indikator.ba
Agrokomercov brend Tops velikokladuške prehrambene industrije AC FOOD ušao je na tržište Švedske. Prve količine ovog najpoznatijeg ...
16.3.2018 08:42 | Indikator.ba
U nekoliko gradiških preduzeća iz sektora prerade drveta, proizvodnje namještaja, metalne i tekstilne industrije ima mjesta za još 500 radnika. U ...
16.3.2018 07:57 | Indikator.ba
Vlada Republike Srpske je donijela zaključak kojim se obustavljaju aktivnosti u vezi sa nabavkom radara i bezbjednosnih kamera po principu javno – ...
16.3.2018 07:05 | Indikator.ba
Beko je otvorio svoju 31. trgovinu u Bosni i Hercegovini u Orašju. Ukupna investicija u opremanje trgovine u kojoj se nudi više od hiljadu ...
16.3.2018 06:30 | Indikator.ba
Stotinu godina star ručno izrađeni vez prenošen s jedne generacije na drugu u središtu je pažnje sajma INTERIO 2018 koji je otvoren u četvrtak u ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Hotel Vučko na Jahorini
Nabava prostorija za ured Osce Tuzla
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVNOG NADMETANJA
DRUGI JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA LICITACIJOM
Projektni službenik
Prijem državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu Orašje
Prijem državnog službenika u Općini Travnik
Prijem državnih službenika u Gradu Goražde
Dramski umjetnik - glumac, lektor / saradnik za protokol i odnose sa javnošću, BNP
Poziv za usluge u šumarstvu od 16.03.2018. - ŠG 'Čemernica'
Poziv za usluge u šumarstvu od 16.03.2018. - ŠG 'Vrbanja'
Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane radnika
Usluge stručno-tehničkog nadzora pri zamjeni vakuumskih filtera
Produženje roka - izbor privatnog partnera, LED svjetiljke
ČLAN UPRAVNOG ODBORA JZU "DOM ZDRAVLJA" TEOČAK
Izmjena oglasa, Općina Centar
Članovi školskih odbora srednjih škola, USK
Članovi školskih odbora osnovnih škola na području USK
Upravni odbor JP NIO Službeni list BiH
Monter, BH Telecom d.d Sarajevo- Direkcija Brčko
Direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
Direktor/direktorica - JU Osnovna škola "Saburina" Sarajevo
Nastavnik, Poljoprivredno prehrambeni fakultet
Savjetodavac, Biro-Ispostava Travnik
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na BS Kopači
Izrada studije za razvoj poslovne zone na lokalitetu Telalovo polje, Bačići i Rajlovac
Razvoj i isporuka modula obuke o poslovnim modelima biomase na drvo
Odluka o poništenju - Nabavka opreme i radova za uvezivanje objekata TS 35/10 kV
Odluka o poništenju-Nabavka kopir papira
Isporuka usluga za energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i promotivnu kampanju
Isporuka tehničke pomoći i obuke Općini Gradiška za integrirano strateško planiranje
DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka - Prodaja paketa akcija 5 emitenata
Prodaja zaplijenjene imovine dužnika "3 CO" d.o.o. Rudo
Direktna prodaja RENAULT TRAFIC, LADA NIVA
Poslovna zgrada u privredi, Feros
Stambena zgrada, k.o. Bijela
Prodaja posl. zgrada u privredi sa zemljištem (k.o. Bijeljina Selo)
Isporuk sveobuhvatnog programa izobrazbe o pripremi tehničke dokumentacije
Predsjednici i članovi školskij odbora, TK
"Dekorativa" a.d. Gacko - u stečaju
D.o.o."Ales" Milići - u stečaju
BCD "Elektro" d.o.o. Doboj - u stečaju
"So komerc" d.o.o. u stečaju Banja Luka
Član Odbora za žalbe Opštine Milići
Dodjela specijalizacije, Dom zdravlja Nevesinje
Dodjela specijalizacije, ZU SAPM "Firena" Banja Luka
Dodjela specijalizacije iz porodične medicine, JZU Dom zdravlja Bijeljina
Član - predsjednik Opštinske izborne komisije Istočni Drvar
Prijem na rad u Gradsku upravu Grada Doboja
Tri člana Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Vrbasu"
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading