KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
20.5.2018 08:13 | Indikator.ba
Bosanskohercegovačke uspješne kompanije nastavljaju širenje svoje mreže. Njaveći bh. malorpdoajni lanac Bingo otvorio je tržni centar u Šamcu koji ...
19.5.2018 11:50 | Indikator.ba
Pri samom kraju dogovora oko Agrokorove nagodbe, na sastanku Vijeća povjerilaca u petak koji je trajao do 2.30 u noći, došlo je do velikog sukoba ...
19.5.2018 06:21 | Indikator.ba
Promet firme DEICHMANN obuća se u poslovnoj godini 2017. povećao za šest posto na 32 miliona KM, nakon što je u 2016. godini iznosio 30,2 miliona ...
18.5.2018 18:57 | Indikator.ba
Dubinska analiza telekoma u Federaciji počet će 22. maja i trajat će četiri mjeseca, a radit će je konsultantska kuća PricewaterhouseCoopers, objavio ...
18.5.2018 12:46 | Indikator.ba
U Živinicama je u toku izgradnja novog savremenog tržnog centra Bingo sa pratećim sadržajima. Tržni centar Bingo Živinice će pored bogate ponude ...
18.5.2018 10:00 | Indikator.ba
Sporazum o distribuciji sklopljen 2008. godine između društava Erste Group (Erste) i Vienna Insurance Group (VIG) produžit će se do kraja 2033. ...
18.5.2018 06:01 | Indikator.ba
Porsche Holding Salzburg planira kupiti talijansku tvrtku Bonaldi, jednog od najvećih distributera njemačkih marki automobila u Italiji. Sporazum će ...
18.5.2018 05:29 | Indikator.ba
Vlada Kantona Sarajevo u četvrtak je na sjednici privrednom društvu Suzlon Wind Energy BH d. o. o. Sarajevo dala koncesiju za izgradnju i korištenje ...
17.5.2018 15:00 | Indikator.ba
U Gospodarskoj zoni Tromeđa II. – Čitluk danas je svečano otvorena nova poslovna zgrada kommpanije ''Delta Security'' d.o.o. Čitluk – Agencija za ...
17.5.2018 13:48 | Indikator.ba
Amer Bukvić, predsjednik Uprave BBI banke i Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo potpisali su danas ugovor o uspostavljanju ...
17.5.2018 12:20 | Indikator.ba
U proteklom periodu u Zenici se dešavaju brojne pozitivne promjene među kojima je unaprjeđenje saradnje između privatnog i javnog sektora, uručenje ...
17.5.2018 09:57 | Indikator.ba
Firma Sonra d.o.o. Živinice ušla je u vlasničku strukturu Sarajevske pivare i Unioninvstplastike nakon što je 14. maja na Sarajevskoj berzi kupila ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja imovine "Energoinvest-Termoaparati" d.d. u stečaju Sarajevo
Novi autodijelovi a.d. Rudo - Obavještenje o rezultatima tendera
Javni konkurs - Podrška razvoju start-up ideja mladih, Tešanj
"Banović" d.o.o. Prijedor - u stečaju
"Bakić-company" d.o.o. Gradiška - u stečaju
Direktor i članovi upravnih i nadzornih odbora, Brod
Kandidat za Odbor za reviziju KP "Vodovod" AD Srbac
Član Nadzornog odbora "Gradsko groblje" JK a.d. Banjaluka
Član Uprave - izvršni direktor za pravne, opšte poslove, ljudske resurse i investicije, Pošte RS
Član Uprave Preduzeća - izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove, Pošte RS
Radna mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši
Članovi UOa JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši
Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Teslić
Članova upravnog i nadzornog odbora u javnim preduzećima i ustanovama, Brod
Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa
Prijem na rad u Gradsku upravu Grada Doboja
Članova školskih odbora iz reda predstavnika lokalne zajednice u osnovnim i srednjim školama
Direktor JU Radnički univerzitet Banjaluka
Članovi Upravnog odbora JU Narodna biblioteka "Vladimir Gaćinović" Bileća
Članovi Upravnog odbora Srpske centralne biblioteke "Prosvjeta" Foča
Izgradnja igrališta za košarku i dječjeg igrališta u dvije MZ u Općini Stari Grad
Stroj za brizganje plastike i kompresor
Oglas o javnoj prodaji stalnih sredstava - automobili, aluminijska bravarija, klima uređaji
Odluka o pokretanju nabavke usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila za 2018.
ODLUKA O POKRETANJU-NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA ŠTAMPARSKOG MATERIJALA
Odluka o pokretanju, Nabavka usluga osiguranja vozila
Odluka o poništenju postupka javne nabavke -Nabavka vozila za potrebe Općine Novi Grad
Poziv broj 14.geotehnička ispitivanja i razvoj geomehaničkih istraživanja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku repromaterijala
Projektovanje i izvođenje radova na novom procesnom postrojenju
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova
Razvoj/instalacija novih metoda za analizu baznih ulja i maziva
Dorada sistema punjenja bačava u Rafineriji ulja Modriča - ponovljen postupak
Usluge periodičnog ispitivanja uslova radne sredine
Javni poziv pravnim subjektima za učešće u programu stručnog osposobljavanja
Javni poziv pravnim subjektima za učešće u programu stručnog osposobljavanja
Unapređenje DNS Sistema BH Telecoma
Stažiranje u Narodnoj skupštini RS
Izmjene Plana nabavki za 2018. godinu, PU RS
Teretno motorno vozilo CITROEN BX
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke arhivskih kutija
Izrada glavnog projekta tramvajske pruge Ilidža- Hrasnica
Direktor Privatne ustanove Centar za obrazovanje odraslih Gračanica
Prijem u radni odnos na JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo"
Izbor nastavnika i saradnika, Mašinski fakultet u Zenici
Prijem pripravnika u Službu civilne zaštite općine Lukavac
Prijem pripravnika u Službu civilne zaštite općine Lukavac
Direktor Sektora za zajedničke poslove JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo
Izbor kandidata za specijalizaciju, PZU Apoteke "FEHEMM"
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading