KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
11.6.2019 06:20 | Indikator.ba
Švedski trgovac namještajem IKEA imenovao je Saru Del Fabbro za novog izvršnog direktora za jugoistočnu Evropu, koji će upravljati preduzećima u ...
6.6.2019 06:17 | Indikator.ba
Rakuten Marketing i Institut za istraživanje tržišta Viga Marketing objavili su studiju koja pruža uvid u monetarni svijet onih koji zarađuju za ...
31.5.2019 13:46 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH je Nadzornom odboru Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar dala prethodne saglasnosti za imenovanje Vilima Primorca za ...
31.5.2019 07:29 | Indikator.ba
Namjera zvorničke kompanije "Vitinka" da kupi banjalučku Fabriku za preradu voća i povrća "Vitaminka" po izboru portala Indikator.ba najbolji je ...
30.5.2019 04:58 | Indikator.ba
Ivan Vlaho bit će novi generalni direktor UniCredit Bank Mađarska, izvještava Indikator.ba. Ivan Vlaho će preuzeti dužnost od Marca Iannacconea, ...
28.5.2019 14:27 | Indikator.ba
Nakon što su prije nepunih mjesec dana zamijenjena dva člana Nadzornog odbora HT Eroneta koji dolaze iz reda Hrvatskog telekoma, nadzorno tijelo ...
23.5.2019 16:40 | Indikator.ba
Farmaceutska kompanija Bosnalijek postavila je penzionisanog američkog generala David Grange-a za savjetnika Uprave. U okviru planova za ...
18.5.2019 06:28 | Indikator.ba
Marko Lopičić bit će generalni direktor Telekoma Srpske i u naredne tri godine, izvještava Indikator.ba. Odluku da Lopičić dobije novi mandat ...
16.5.2019 13:21 | Indikator.ba
Evropska banka za regionalni razvoj (EBRD) imenovala je Manuelu Naessl za šefa operacija u Bosni i Hercegovini. Manuela Naessl, njemačka ...
13.5.2019 10:27 | Indikator.ba
Generalni direktor UniCredit grupe, Jean Pierre Mustier, izabran je za predsjednika Evropske bankarske federacije. Mandat - koje traje dvije ...
11.5.2019 05:03 | Indikator.ba
Volio BiH investirati u Bosni i Hercegovini jer mi se zemlja dopada i slična je mojoj državi Nepalu, kazao je prvi nepalski milijarder Binoda ...
10.5.2019 13:00 | Indikator.ba
Žene na čelu tvrtki nisu garancija kako će njihove zaposlenice biti plaćene jednako kao i njihove muške kolege, pokazala je nova studija. ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Građevinski radovi na objektima pored stadiona(svlačionice) u Opštini Gračanica
Građevinski radovi na EE obnovi triju javnih zgrada
Oglas o prodaji usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom nepokretnosti
Prodaja garaža u vlasništvu Općine putem licitacije
Javni poziv poslodavcima, invalidima i invalidskim organizacijama za subvencije za zapošlјavanje
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen za misije socijalne ekonomije
Ponovljeni javni konkurs za davanje u zakup poslovnih prostora
Oglas o potrebi hitnog stupanja u posjed nekretnina
Izvođenje radova pjeskarenja i čišćenja dimne strane kotla
USLUGA MEĐUNARODNE DOSTAVE DOKUMENTACIJE I POŠILJKI
BH Telecom razvoj rješenja za smart gradove
Izrada Glavnog projektnog rješenja vodotoka u općini Bugojno
Radovi na rekonstrukciji objekata u Banjaluci i Gradišci
Nabavka, isporuka i ugradnja informativnih ploča - Petrovo
Stan u Ferhadiji
PILANA U DRVARU
Poslovni prostor Branilaca Sarajeva, prva prodaja
Prodaja Motel Konak - mag. put Zenica- Doboj
Poništenje - dodjela specijalizacija i supspecijalizacije
Član Opštinske izborne komisije Foča
Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljine
Pripravnik sa srednjom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboja
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja za upravno-pravne poslove male privrede
Direktor Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka
Dva člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske
Viši stručni saradnik za rpavne poslove
Dopuna konkursa, Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH
Upražnjene pozicije u nadzornim vijećima Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i SKB Mostar
Doktor medicine, specijalista ginekolog, Fojnica
Doktori medicine, arhivar, Velika Kladuša
Radnik na tržnici, saradnik za marketing i prodaju usluga
Radnik na održavanju čistoće, Kakanj
Referent za administrativno - tehničke poslove i mobilnu kućnu njegu, Zenica
Radnik na utovaru komunalnog otpada, inkasant, Kalesija
Članovi školskog i UO ustanova kojima je osnivač Općina Jablanica
Nabavka 25 novih trolejbusa
Prodaja imovine "PULLCOM BH" u stečaju Gradačac
Prodaja imovine MKD "SINERGIJA plus" a.d. - u stečaju
Prodaja pokretne imovine - JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE"a.d. - u stečaju
Prodaja imovine JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE"a.d- u stečaju Banja Luka
Pravni konsulatnt, IOM
Poziv za tender: domaći konsultanti za izgradnju kapaciteta
Vozač, Američka ambasada
INSTRUKCIJA ZA RASPODJELU DETAŠMANA
Društvo za upravljanje PREF-om RS - Prodaja paketa akcija 33 emitenata
Dopuna i izmjena PJN za 2019 god.
Poziv za učešće na obukama Direkcije za evropske integracije u septembru
Nabavka radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina
SERVIS 2 DIZEL MOTORA TIP „6BF 29, JUGOTURBINA – SULZER“
Zakup - mini benzinska stanica Bijeljina 4
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading