KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
26.7.2017 13:49 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 4.000.471,16 KM. Najveći promet ostvaren je dionicama Svjetlostkomerca u ...
26.7.2017 13:35 | Indikator.ba
Osiguravajuće društvo Sarajevo-osiguranje je ostvarilo u prvom polugodištu 2017. godine neto dobit od 389 hiljada KM, izvještava Indikator.ba na ...
26.7.2017 12:52 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 228.304,61 KM, kroz 21 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
26.7.2017 08:31 | Indikator.ba
Firma GP Put prodala je paket dionica u Grupexu nešto veći od 30 posto koji je kupio većinski vlasnik kladuškog preduzeća društvo Mujan Finance ...
25.7.2017 13:51 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 51.932,29 KM. Najveći dnevni porast vrijednosti od 20 posto zabilježile su ...
25.7.2017 12:45 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 506.810,38 KM, kroz 60 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
24.7.2017 13:41 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berz ostvaren je promet od 149.048,70 KM. Najveći dnevni porast vrijednosti od 2,96% zabilježile su ...
24.7.2017 12:48 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 101.718,04 KM, kroz 38 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
21.7.2017 13:37 | Indikator.ba
Na Sarahevskoj berzi danas je ostvaren promet od 103.000 KM. Najveći promet ostvaren je dionicama Unioninvestplastike d.d. Semizovac u iznosu od ...
21.7.2017 12:45 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 180.564,39 KM, kroz 35 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
20.7.2017 14:14 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 129.310,14 KM. Najveći promet zabilježen je dionicama Fabrike duhana Sarajevo u vrijednosti ...
20.7.2017 13:05 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 250.322,29 KM, kroz 32 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog tehničkog vozila
Dopuna plana nabavki - sanitetsko vozilo
Nabavka usluge korištenja internet servisa za plaćanje
Javna prodaja otpisanih vozila
Odluka o poništenju - Lot 3. Nabavka izolatora i nosača izolatora 2017
Odluka o poništenju postupka – Sanacija i uređenje skladišta ispod piste Zetra
Izmjena plana nabavki - održavanje električnih instalacija i gromobranske mreže
Izmjena plana nabavki - nabavka putničkog motornog vozila
Pregovarački postupak - nabavka liste tehničkih pravila iz oblasti transporta
Poziv za dostavu ponude za nabavku pravnih usluga
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
Priprema površine za pošumljavanje i popunjavanje šumskih kultura, čišćenje kultura
Javni oglas (sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
Doktor veterinarske medicine, pripravnik
Vozač cisterne, Hrvatska
Suradnik za odnose s javnošću
Savjetnik za unaprijeđenje položaja ranjivih grupa
Tajnica dogradonačelnika, fitosanitarni inspektor, komunalni inspektor
Izmjena plana nabavki - materijal za održavanje čistoće, održavanje kopir aparata
Noćni čuvar - portir - domar - 1 izvršilac
Direktor “Čistoća i zelenilo” AD Čelinac
Direktor AD “Vodovod i komunalije” Zvornik
Prijem na rad u Gradsku upravu Grada Doboja
Članovi Upravnog odbora Javne ustanove Muzej Kozare - Prijedor
Članovi Nadzornog odbora JP “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Kupovina poslovnog prostora u Banjaluci
Poništenje - usluge održavanja vozila u područnom centru I. Sarajevo
Poziv za dostavljanje ponuda za čišćenje kancelarija
Sazivanje Skupštine društva “Unisgal” d.d. Konjic
Grupex d.d. Velika Kladuša - Obavijest o namjeri za preuzimanje društva
Odluke o poništenju: Pulsni distributor, tiristor i detektor, Grec spoj, prigušnice, releji...
Mala bespovratna sredstva - Zaštita slobode medija i slobode izražavanja
Izmjene i dopune plana nabavki - izrada projektne dokumentacije, sanacija krova
Odluka o poništenju - Nabavka stomatološke opreme-stomatološke stolice
Dopuna plana nabavki - usluge reklame i propagande, auto-gume, održavanje opreme
Dopuna plana nabavki - usluge smještaja, usluge štampanja
NABAVKA USLUGA SMJEŠTAJA PROFESORA - ANEX II dio B
ELEKTRIČAR (m/ž), ZAGREB
Poslovođa, zamjenik poslovođe, robno-materijalni knjigovođa, magacioner, mesar...
Poslovođa, zamjenik poslovođe, robno-materijalni knjigovođa, magacioner, mesar, trgovac..
Summer Internship – Marketing&Sales Intern
Poziv - Green Summer School
IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA
Poziv za prijavu za sudjelovanje na Sajmu šljive
Poziv - isporuka 10.000 eurodizela EN590 u pretkvalifikacijama- pregovarački postupak
Viši referent – knjigovođa analitičar - likvidator
Izmjena plana nabavki - Sanacija poslovnih prostorija, prevoz školske djece
Javna rasrpava o izdavanju okolišne dozvole - benzinska crpka Gromiljak
Ponovljeni poziv - dodjela koncesije za eksploataciju krečnjaka na ležištu „Planina“
POZIV ZA ISKAZ INTERESA - NADZOR PODDIONICA PONIRAK – VRACA
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading