Rekordne zarade banaka na talasu rasta kamatnih stopa

Banke se u dobrom dijelu nisu morale ni truditi, jer im je novac “sam dolazio”

Rekordne zarade banaka na talasu rasta kamatnih stopa

Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine su u prva tri kvartala ostvarile rekordnu neto dobit od 432,7 miliona KM, podaci su Agencija za bankarstvo FBiH.

Dobit je uvećana za 137,6 miliona KM ili za 46,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihod banaka u periodu januar-septembar iznosio je 1,16 mlrd KM i veći je za 166,3 miliona KM ili 16,7 odsto u odnosu na devet mjeseci prošle godine, dok je ukupni rashod bio  717,95 miliona KM i veći je za 17,3 miliona KM ili 2,5 odsto u odnosu na tri kvartala 2022.

Rekordna zarada banaka došla je na talasu povoljnog monetarnog i finansijskog vjetra koji je došao sa rastom kamatnih stopa u proteklom periodu. Podatke po pojedinim stavkama koje je prezentirao Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, pokazali da se banke u dobrom dijelu nisu morale ni truditi, jer im je novac “sam dolazio”.

Porastu profita doprinijeli su sljedeći faktori:

- Povećanje kamata na sredstva do 30 dana i oročenih sredstava više od 30 dana koje banke iz FBiH drže kod banaka u inostranstvu za 62 miliona maraka usljed rasta međubankarskih kamatnih stopa na tržištu novca EU, odnosno rasta Euribora.

- Prihodi od kamata po kreditima su rasli za 58 miliona maraka, usljed rasta iznosa kreditnog portfolija banaka u Federaciji BiH i konverzije varijabilne kamatne stope u fiksnu kamatnu stopu.

- Naknade za izvršene bankarske usluge su rasle 18 miliona maraka.

- Povećanje prihoda banaka u iznosu od pet miliona maraka usljed uvođenja naknade na sredstva obavezne rezerve kod Centralne banke BiH.

- Smanjenje rashoda u iznosu od 16 miliona maraka usljed ukidanja negativne naknade na sredstva iznad obavezne rezerve kod Centralne banke BiH

- Rast kamatnih prihoda usljed ulaganja u domaće i inostrane vrijednosne papire u iznosu od sedam miliona maraka.

Na sve ovo treba dodati efekat inflacije, pojasnio je Mahmuzić.

Sve to rezultiralo je da je dobit banaka u Federaciji BiH za devet mjeseci porasla na 432,7 miliona KM.

Banke u Republici Srpskoj su u devet mjeseci ove godine iskazale neto dobit u ukupnom iznosu od 147 miliona maraka, što daje ukupni zbir od oko 580 miliona KM neto dobiti na nivou sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

Osnovni pokazatelji poslovanja banaka u FBiH januar-septembar 2023.

Foto: CBBiH, tabela FBA

Štampa
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.

KOMPANIJE I TRŽIŠTA

Prethodni Slijedeća

KOMENTARI I ANALIZE

Nema sadržaja

Došlo je do greške prilikom učitavanja sadržaja.

Prethodni Slijedeća
Prethodni Slijedeća

ŽIVOT I UMJETNOST

Borivoje Simić, srijeda, 10. juli 2024.

Radnicima Premier kladionice po 1.000 KM za godišnji odmor

Premier kladionica ima ukupno 1.500 radnika, a svota koju će izdvojiti za njih je 1.500.000 KM

Borivoje Simić, utorak, 09. juli 2024.

Pomama za nekretninama u istarskom gradiću

U ponudi ima svega, od ruševina do kuća koje su u vrlo dobrom stanju 

Borivoje Simić, petak, 16. februar 2024.

Urednik portala Indikator.ba pobijedio na regionalnom književnom konkursu

Borivoje Simić odnio je prvu nagradu na konkursu časopisa "Avlija" iz Rožaja za priču "Neprodate novine"

Nema sadržaja

Došlo je do greške prilikom učitavanja sadržaja.