Javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama

Operator za Oieiek utvrdio Nacrt Pravilnika o aukcijama i Nacrt Pravilnika o garancijama porijekla

Javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama

Postupajući po obavezama proisteklim iz člana 18. stav (8), odnosno člana 29. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23) (Zakon), Uprava Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je imenovala Radnu grupu za izradu Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno, Nacrta Pravilnika o garancijama porijekla u sljedećem sastavu: Hajrudin Bećirović kao predsjedavajući Radne grupe, te kao članovi Radne grupe: Armin Đuliman, Almir Muhamedbegović i Saša Čolić.

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog Direktora, na svojoj 2. sjednici, održanoj 30.04.2024. godine, donio Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o garacijama porijekla sa obavezom provođenja javne rasprave po istima.

Slijedom naprijed navedenog, ovim obavještavamo javnost da će se javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama, održati u sljedećim terminima:

- 03.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar),

- 11.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotela (Džemala Bijedića 185, Sarajevo),

dok će se javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla održati u sljedećim terminima:

- 05.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar), i

- 12.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon Plaza Hotel (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).

Odlukom Uprave Operatora za OIEiEK za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama imenovan je Armin Đuliman, dok je za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla imenovan Almir Muhamedbegović.

Zainteresovana lica tekst nacrta pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@oieiek.ba, počevši od dana objavljivanja nacrta pravilnika na internet stranici Operatora za OIEiEK, a najkasnije do petka, 14.06.2024. godine. Operator za OIEiEK će, također, u razmatranje uzeti pisane i usmene komentare zaprimljenje na javnoj raspravi.

Foto: Pixabay

Štampa
Kategorije: Najava događaja
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.

KOMENTARI I ANALIZE

Nema sadržaja

Došlo je do greške prilikom učitavanja sadržaja.

Prethodni Slijedeća
Prethodni Slijedeća

ŽIVOT I UMJETNOST

Borivoje Simić, ponedjeljak, 06. maj 2024.

Kafa u BiH ponovo poskupljuje

Sve sorte kafe na berzi su jako poskupjele, tako da je neupitno da će cijene biti veće

Borivoje Simić, petak, 26. april 2024.

Google-ovi automobili stigli u BiH

Uskoro ćemo mnoge bh gradove moći vidjeti na Google street view

Borivoje Simić, petak, 16. februar 2024.

Urednik portala Indikator.ba pobijedio na regionalnom književnom konkursu

Borivoje Simić odnio je prvu nagradu na konkursu časopisa "Avlija" iz Rožaja za priču "Neprodate novine"

Nema sadržaja

Došlo je do greške prilikom učitavanja sadržaja.