KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Proizvodnja piletine u BiH na najvećem nivou u 10 godinaProizvodnja piletine u BiH na najvećem nivou u 10 godina
U 2. broju publikacije Indikator.ba Plus donosimo....U 2. broju publikacije Indikator.ba Plus donosimo....
Vanredno PDF izdanje Indikator.ba Plus: Poslovanje bankarskog sektoraVanredno PDF izdanje Indikator.ba Plus: Poslovanje bankarskog sektora
Indikator.ba Plus: U ponudi prvo sedmično izdanjeIndikator.ba Plus: U ponudi prvo sedmično izdanje
20.9.2017 14:48 | Indikator.ba
Dvadeset i šesta redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH, koja je bila zakazana za danas, prekinuta je kod utvrđivanja dnevnoga reda. Kao sporna ...
20.9.2017 14:24 | Indikator.ba
Addiko Bank u 2018. godini očekuje nastavak rasta hrvatskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po stopi od 3 posto, kao i ove godine, izjavio je u srijedu ...
20.9.2017 14:21 | Indikator.ba
Banjalučki "Tropic" poslao je ponudu za preuzimanje "Mercatora" u BiH, pišu "Nezavisne novine" pozivajući se na dobro obaviještene izvore. "Još se ...
20.9.2017 13:50 | Indikator.ba
U prvoj polovini 2017. godine povećana je potražnja za frizerima, konobarima i prodavačima, pokazala je analiza tržišta rada za prvu polovinu 2017. ...
20.9.2017 13:35 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 232.950,32 KM. Najveći promet ostvaren je dionicama IGO Kupres d.d. ...
20.9.2017 13:03 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 174.408,48 KM, kroz 38 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
20.9.2017 12:05 | Indikator.ba
U Luku Bar je dopremljeno 4.000 tona lužine za kompaniju “Alumina” iz Zvornika, sa kojom ova crnogorska luka ima potpisan ugovor o poslovnoj ...
20.9.2017 06:45 | Indikator.ba
Velika Britanija je prema izvještaju Financial Timesa za izlazak iz EU spremna platiti najmanje 20 milijardi eura kako bi zadovoljila finansijske ...
20.9.2017 06:36 | Indikator.ba
Aerodromi širom Jugoslavije su tokom prvih osam mjeseci 2017. godine opslužili više od sedamnaest miliona putnika, sa Splitom, Podgoricom i ...
20.9.2017 06:19 | Indikator.ba
Vlada FBiH povećala je plaće predsjednicima i članovima nadzornih i upravnih odbora u javnim poduzećima s većinskim vlasništvom Vlade FBiH. Plate ...
20.9.2017 06:00 | Indikator.ba
Djelujući u okviru međunarodne željezničke unije na prezentaciji transportnih mogućnosti, Željeznice Federacije BiH pružile su podršku privrednim ...
20.9.2017 05:56 | Indikator.ba
Nakon što su se pojavile informacije da bi švedski “Monte Fly” od decembra trebalo da uspostavi letove od Geteborga do Banjaluke i Podgorice, mediji ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja putem javne dražbe - ”Hrvatska radio-televizija Kiseljak” d.o.o
Prodaja putem javne dražbe - ”Hrvatska radio-televizija Kiseljak” d.o.o
Prodaja putem javne dražbe - ”Hrvatska radio-televizija Kiseljak” d.o.o
Poziv za izradu metodologije za mjerenje kapaciteta održivosti medija
"ELDINO COMPANY" d.o.o. Živinice - u stečaju
"DOMAŽIć" d.o.o. Gradačac - u stečaju
"CAMBERRA" d.o.o. Odžak - u stečaju
DD "Tvornica rezervnih dijelova" Vareš - u stečaju
"ERMI-COMMERCE" d.o.o. Zenica
"TRADENET" d.o.o. Gračanica - u stečaju
"TOP GRADNJA" doo Gradačac - u stečaju
D.o.o "STARI HOTEL" Sanski Most - u stečaju
Izbor nastavnika - Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
DIREKTOR JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" KLJUČ
Odluka o poništenju - Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji fasade na zgradi Općine
Odluka o poništenju - izgradnja dva malonogometna igrališta sa umjetnom travom
PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA U ZENICI BZN DOO ZENICA
PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA U ZENICI BZN DOO ZENICA
PRODAJA PIĆA HOLIDAY SARAJEVO HTD "SARAJEVO" DOO SARAJEVO
Prodaja pića - Holiday Sarajevo HTD "Sarajevo" doo Sarajevo u stečaju
Usluge osiguranja imovine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
Robe – tehnički plinovi za potrebe proizvodnje
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku elektromotora
JAVNI POZIV OCD/NVO GRAD BIJELJINA
Programme Assistant, Tuzla
STAMBENI OBJEKAT U VITEZU
Kuća i zgrada površine 100 m2 u Žepču
KUĆA U BIJELJINI
Odluka o poništenju - izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo
Odluka o pokretanju - izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija
Odluka o pokretanju-izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija
Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sistem radio-veze
Odluka o pokretanju - nabavka opreme za kriminalističku i uniformisane policiju
Project manager
PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV -sufinansiranje zapošljavanja djece šehida
Drvopromet d.o.o.Istočno Sarajevo - u stečaju
Bast d.o.o. Istočno Sarajevo - u stečaju
Komotehna d.o.o. Prnjavor - u stečaju
Poništenje - Dom penzionera u Trebinju
Članovi upravnih i nadzornog odbora - Grad Trebinje
Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu, Novi Grad
Popuna upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Pale
Nadzorni odbor OC “Jahorina” Pale
Prodaja žičare, jednosjed, ski lift, otpadne sirovine
POZIV KOMPANIJAMA ZA NASTUP NA 6. BALKANSKOM FESTIVALU SIRA
Dopuna plana nabavki - baterije da diktafon, baloni za dekoraciju, majice sa štampom...
Samoistovarač/kiper marke „STEYR DAIMLER PUCH
Odluka o pokretanju psotupka nabavke licenci Adobe Acrobat Pro DC
Polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading