KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Na bh. tržištu se pojavili prva faktoring firma i novo društvo za lizingNa bh. tržištu se pojavili prva faktoring firma i novo društvo za lizing
Sve banke u Federaciji BiH u plusu, najviše zaradile UniCredit i RaiffeisenSve banke u Federaciji BiH u plusu, najviše zaradile UniCredit i Raiffeisen
Gabriel: Smanjenje cijena roaminga u regiji za tri do četiri godineGabriel: Smanjenje cijena roaminga u regiji za tri do četiri godine
Agrokor će pokušati refinansirati milijardu eura vrijedan roll-up kreditAgrokor će pokušati refinansirati milijardu eura vrijedan roll-up kredit
19.9.2018 16:36 | Indikator.ba
Katarska aviokompanija Qatar Airways je objavila gubitak od 69 miliona dolara u ovoj finansijskoj godini, što je pad od više od 800 miliona dolara u ...
19.9.2018 16:05 | Indikator.ba
Apple je uplatio irskoj vladi 14,3 milijardi eura poreza, koliko je taj američki tehnološki div, prema zaključku Evropske komisije, dugovao zbog ...
19.9.2018 14:36 | Indikator.ba
Tvrtka TIOIL danas je u Travniku kod Gospinog vrela otvorila novu benzinsku crpku, a u sklopu crpke nalazi se moderno opremljen market i ...
19.9.2018 14:11 | Indikator.ba
Nakon petogodišnje pravne bitke potrošača i banaka u kojoj su pobijedili potrošači, a sudovi počeli donositi presude kojima se korisnicima kredita u ...
19.9.2018 13:37 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 262.478,87 KM. Najveći promet zabilježen je dionicama društa Teledigital ...
19.9.2018 12:32 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 5.905.460,98 KM. Ukupan promet obveznicama iznosio je 733.367,74 KM, a najviše ...
19.9.2018 12:18 | Indikator.ba
Kineski investitori Konzorcij China Gezhouba Group Company Ltd - CGGC i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co. ...
19.9.2018 09:20 | Indikator.ba
Njemačkim preduzetnicima tržište BiH mnogo je interesantnije nego tržište susjedne Hrvatske, pa se, i pored brojnih administrativnih prepreka, većina ...
19.9.2018 07:06 | Indikator.ba
Na jučerašnjoj skupštini Gorenja, kineski Hisense preuzeo je sve upravljačke uzde u kompaniji iz Velenja, a poslovanje obje kompanije će biti sve ...
19.9.2018 06:57 | Indikator.ba
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izdao je dekret o korištenju lira u kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina i vozila, saopćio je njegov ...
19.9.2018 05:57 | Indikator.ba
Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je odluku o davanju saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ...
18.9.2018 16:53 | Indikator.ba
Francuska istraživačka kompanija Ipsos saopćila je da je dobila dozvolu za sporazum sa njemačkom kompanijom GfK za preuzimanje četiri globalne ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Odluka o pokretanju - Dio opreme CZ za opremanje Službe za prvu medicinsku pomoć
Odluka o pokretanju - Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih
Administrator (m/ž) – 1 izvršilac, Ambasada Države Kuvajt u Sarajevu
Portir, Studentski centar Sarajevo
Javni poziv za dostavljanje ponuda za kreativni koncept imidž kampanje za promociju maziva
Poziv za dostasvlljanje ponuda za izradu studije transfernih cijena
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova
Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu medicinskog pregleda radnica
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku jednoizmjenjivačkih smola
Isporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata za potrebe hemijskog tretmana otpadnih voda
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku stacionarske akomulatorske baterije
Isporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata
Direktor JP "Eko-čistoća" d.o.o. Vukosavlje
Direktor KP "Vodovod" a.d. Gradiška
Imenovanje članova Odbora za žalbe Opštine Višegrad
Popuna upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banje Luke
Odluka o poništenju - Usluge kalibracije kalorimetara za obračun isporučene toplotne energije
Dodjela koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani
Odluka o poništenju postupka -"Nabavka alata za strukturno kabliranje"
Trupci crnog bora na lageru
Javni poziv za prodaju otpisanih i rashodovanih sredstava
Odluka o pokretanju - Održavanje pružnih prelaza
Glodalica, raskrajač, cirkular, bansek, kompresor, mašina za mljevenje spužve...
Javni poziv: Rad sa maginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici
Poziv za dostavljanje ponuda: Izrada sadržaja i metodologije treninga
Stambeno poslovni objekat Makljenovac kod Doboja
Finalni poziv - dodjela bespovratnih sredstava u saradnji s dijasporom
Razvoj i implementacija sistema e-građanin za 18 lokalnih vlada
Izgradnja kuća
Audio-vizuelni dizajn i IT razvoj e-modula o rodno odgovornom budžetiranju
Ponovna prva prodaja nepokretnosti – stan – Velika Kladuša
Druga prodaja nepokretnosti – Luka livada – Velika Kladuša
Odluka o Izmjeni Plana Središnje javne nabave - Ureda za javne nabavke SBK
Viši referent za ekonomsko – finansijske poslove, TK
Javni poziv za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi JPP projekata
Produženje roka - zakup poljoprivrednog zemljišta
PODSTICAJI ZA ZAPOŠLjAVANjE I SAMOZAPOŠLjAVANjE U BRODU
Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - Usora
Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta
Ponovljeni javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara
Natječaj za grafičko rješenje
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE
Javni poziv za dostavljanje ponuda u zatvorenim kovertama za zaključenje ugovora o zakupu
Isporuka usluga za razvoj efikasnih politika i zakonodavnog okvira za održivo korišćenje drvne bioma
Regulacija tri gradska vodotoka u Mrkonjić Gradu
Poslovna zgrada u privredi u Drvaru
Kuća i poslovni prostor u Novom Gradu
Stambena kuća u naselju Rebrovac
Izmjene Plana nabavke, Stručne službe Vlade KS
Viši referent za administrativne poslove na protokolu i arhiviranje, KS
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading
1