KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
16.11.2018 13:16 | Indikator.ba
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ...
14.11.2018 16:52 | Indikator.ba
Objavljen ponovni javni poziv za novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 14-11-2018 Općina Novi Grad je na osnovu Odluke o podsticajima ...
13.11.2018 15:37 | Indikator.ba
JAVNI POZIV: INOVIRANJE I BRENDIRANJE BH PREHRAMBENIH PROIZVODA
8.11.2018 12:28 | Indikator.ba
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ...
5.11.2018 17:02 | Indikator.ba
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu ...
1.11.2018 09:08 | Indikator.ba
POZIV za iskazivanje interesa za učešće u aktivnostima za razvoj poduzetništva i podršku osnivanju preduzeća
30.10.2018 14:54 | Indikator.ba
Poticaj proizvodnji jagodičastog voća - podnošenje zahtjeva do 30.11.2018. godine 30/10/2018 Shodno lzmjenama i dopunama Programa mjera za ...
30.10.2018 14:53 | Indikator.ba
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede
30.10.2018 14:52 | Indikator.ba
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova obaveza doprinosa za obrte u poljoprivredi
30.10.2018 14:51 | Indikator.ba
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata za podignute kredite u oblasti poljoprivrede
25.10.2018 16:19 | Indikator.ba
Opštinski podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA MODRIČA NAČELNIK OPŠTINE Broj: 02- 33- 32/18 Datum: ...
24.10.2018 14:07 | Indikator.ba
JAVNI POZIV za podsticaj razvoja novoosnovanih (start up) privrednika na području Grada Bijeljina
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Vozači specijalnih mašina
Pružanje građevinskih usluga adaptacije i proširenja skladišnog prostora
Nabavka i isporuka putničkih vozila za potrebe "NESTRO PETROL"
DIREKTOR PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA
DIREKTOR JKP "VIS" D.O.O. DOBOJ JUG
D.o.o. "Šeherzada" Sarajevo u stečaju
"ENERGOCENTAR" d.o.o. Blažuj u stečaju
"TEEAS" d.o.o. Sarajevo u stečaju
"N design" d.o.o. Banja Luka u stečaju
Prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedora
Prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedora
Članovi Nadzornog odbora JP "Vode" Bijeljina
Dva člana Odbora za žalbe Grada Bijeljine
Tri člana Gradske izborne komisije Bijeljina
Članovi Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Ugljevik
Prevoz transformatora i opreme (okvirni sporazum 1 godina)
Izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj opreme u magacinu Sarajevo
Članovi Upravnog odbora JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor I
Prolongiranje roka za dostavu ponude - nabavka rezervnih dijelova za Hybrid Cloud
Ispravka br. 1- Nabavka opreme za podršku EU parlamentima u BiH
Rukovodilac građevinskih mašina, Unigradnja
Prijem namještenika i pripravnika, Općina Gradačac
Notarski pomoćnik, BD BiH
Prijem namještenika i pripravnika, Općina Gradačac
Njegovatelj/ica, pralja/vešerica, čistačica/spremačica, kuhinjski pomoćnik
Referent za administrativno-tehničke poslove
Specijalizacija iz psihijatrije – Dom zdravlja Čelić
Ponistenje - nabavka i_isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivan
Odluka o poništenju - Nabavka dijelova sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja servera
J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevin
JAVNI POZIV za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade
Odluka o pokretanju jn modula za sistemske jedinice "Traffistar SR 520"
Javni poziv za dodjelu koncesije za crpljenje i zahvatanje izvorske vode i flaširanje
"KRAMAR-ABD" d.o.o. Sarajevo u stečaju
"KONEL BH" d.o.o. Sarajevo u stečaju
"DOM INVEST" d.o.o. Tuzla u stečaju
"DELMA" d.o.o. za građevinarstvo Gradačac - u stečaju
RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2018.
FINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE
IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE U JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
ČLAN OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA KREŠEVO
Javni poziv za zakup kućica u okviru manifestacije Bihaćka Zimska Priča
Poziv domaćim kompanijama za predstavljanje u katalogu
Konkurs "Snažnije zajedno"
Konsultant/kompanija za razvijanje brošure o sigurnosti školskih servera
Prodaja imovine JKP "Komunalno" d.d. Živinice u stečaju
Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (20.11.2018.)
Stambena zgrada, Brčko
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNE REVIZIJE IS BANKE
Nabavka SAP licenci za modul „SAP Flexible Real Estate Management (RE-FX)“
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading