KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
14.11.2018 16:50 | Indikator.ba
Volonter Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja | Državna služba Rok trajanja: 30.11.2018 Stupanj stručnog ...
14.11.2018 16:49 | Indikator.ba
Inspektor Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine | Državna služba Rok trajanja: 04.12.2018 Stupanj stručnog ...
14.11.2018 16:49 | Indikator.ba
Stručni saradnik za personalne i statističko – evidencione poslove Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Državna služba Rok trajanja: ...
14.11.2018 16:46 | Indikator.ba
JAVNI POZIV - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Istaknuto Na temelju odredbi člana 34. Zakona o radu (Sl.novine ...
14.11.2018 16:38 | Indikator.ba
Vozač Visoko sudsko i tužilačko vijeće B i H | Državna služba Rok trajanja: 22.11.2018 Stupanj stručnog obrazovanja: Srednja stručna sprema Broj ...
14.11.2018 16:37 | Indikator.ba
Pravni savjetnik Visoko sudsko i tužilačko vijeće B i H | Državna služba Rok trajanja: 22.11.2018 Stupanj stručnog obrazovanja: Visoka stručna ...
14.11.2018 16:08 | Indikator.ba
Oglas za zapošljavanje novog radnika na neodređeno vrijeme, ED Bihać
14.11.2018 16:07 | Indikator.ba
Ponovljeni oglas za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme, ED Bihać
14.11.2018 16:02 | Indikator.ba
Viši referent-sudski asistent daktilograf 3 izvršioca, viši referent tehničar za IKT
14.11.2018 12:36 | Indikator.ba
Na osnovu odredaba člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike ...
14.11.2018 12:36 | Indikator.ba
inice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje ...
14.11.2018 12:35 | Indikator.ba
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Odluka o poništenju - usluga revizije finansijskih izvještaja za 2018.
Objavljen ponovni javni poziv za novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji
Volonter- Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja
Volonter- Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja
Inspektor
Stručni saradnik za personalne i statističko – evidencione poslove
Javni poziv pravnim i fizičkim osobama koje imaju novčana potraživanja
Prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa
Prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa
Izdavanje u zakup poslovnog prostora, MAGEH a.d.
Prodaja stečajne mase COMPANY D&U d.o.o. Visoko u stečaju
Prodaja poslovnog prostora i zemljišta, "GMK" d.d. KAKANJ - u stečaju
Nabavka računarske opreme MS
Prodaja imovine "KONJUH" dd Živinice -u stečaju
Prodaja imovine LASTA d.d. Čapljina - U STEČAJU
Vozač - Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Pravni savjetnik
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova
Isporuka aditiva za zaštitu tehnoloških postrojenja u "Rafineriji nafte Brod" a.d.
Javni konkurs za izbor prijevoznika na 22 linije u javnom linijskom prijevozu
Prevoz poluproizvoda i gotovih proizvoda iz "Rafinerije ulja Modriča" a.d. Modriča
Izdavanje u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenica
Nabavka robota za kupanje (fiksni lift za kadu)
Odluka o poništenju - Adaptacija i uređenje prostora ZPP-a
Izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj opreme
Odluka o poništtenju - Isporuka auto guma za putnički i teretni program
Oglas za zapošljavanje novog radnika na neodređeno vrijeme, ED Bihać
Ponovljeni oglas za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme, ED Bihać
Ponovljeni oglas za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme, ED Bihać
Direktor JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić
Viši referent-sudski asistent daktilograf 3 izvršioca, viši referent tehničar za IKT
Izbor 9 članova za programsko vijeće savjetodavnog tijela UO BHRT
Prodaja cisterne
PRODAJA KUĆE I DVORIŠTA U BOS. KRUPI
Druga prodaja nekretnina, k.o. Maoča
ZU “Žerajić” Banjaluka - u stečaju
Članovi Odbora za reviziju "Gradsko groblje" JK a.d. Banjaluka
Direktor za komercijalno-finansijske poslove Vodovod a.d. Kozarska Dubica
Vatrogasac, vatrogasac - telefonista, Srebrenica
Samostalni stručni saradnik za sport, kulturu i fizičku kulturu, Brod
Članovi školskih odbora, Banjaluka
Direktor Javne ustanove Ergela "Vučijak" Prnjavor
Akademija poduzetništva žena
Fizioterapeut (m/ž) Dom za starije i nemoćne osobe Vita
Pedagog/pedagoginja,socijalni pedagog/socijalna pedagoginja, edukator-rehabilitator
Poništenje - Održavanje pješačkih mostova na području Općine Novo Sarajevo
Javni konkurs za dodjelu stipendija - Fond "dr Milan Jelić"
Poništenje - Sanacija poslovnog prostora na području Općine Novo Sarajevo
Sezonski radnik na žičari, rukovalac žičare, sezonski radnik redarske službe
Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading