KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
24.9.2018 15:52 | Indikator.ba
Viši referent za operativno tehničke poslove-daktilograf, Široki Brijeg
24.9.2018 15:50 | Indikator.ba
Pripravnik u Tužilaštvu BD BiH, kurir u Osnovnomm sudu BD BiH
24.9.2018 15:48 | Indikator.ba
Generalni sekretar, Košarkaški savez
24.9.2018 15:06 | Indikator.ba
Inspektor za obazovanje, viši stručni suradnik za financijska pitanja, viši stručni suradnik za razvoj športa i kulture, viši knjižničar, Viši ...
24.9.2018 11:47 | Indikator.ba
Viši referent za informatiku i poslove arhiviranja, KS
23.9.2018 09:24 | Indikator.ba
Vešarica-higijeničarika, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo
23.9.2018 09:22 | Indikator.ba
Šalterski radnik-pripravnik, BH Telecom Sarajevo – Direkcija Sarajevo
21.9.2018 14:57 | Indikator.ba
Asistent na projektima Septembar 20, 2018 Rok prijave 25.09.2018 Tražite posao?! Želite doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja? Imate ...
21.9.2018 13:15 | Indikator.ba
Kreditni službenik 1. Opština Doboj - 1 izvršilac Mjesne zajednice: Centar 1 (ulice: Kneza Miloša, Stefana prvovenčanog, Celjska, Vojvode ...
21.9.2018 11:39 | Indikator.ba
Poništenje dijela Javnog konkursa i objava ispravke dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za slijepu i slabovidnu ...
21.9.2018 11:39 | Indikator.ba
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja medicinska škola - Jezero BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON ...
21.9.2018 11:34 | Indikator.ba
Stručni savjetnik za analitičke poslove i planiranje, HBŽ
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja paketa akcija 18 preduzeća na Banjalučkoj berzi
Prodaja imovine DD TI VITEX Visoko u stečaju
Prodaja imovine koja predstavlja proizvodnu cjelinu - DD TI VITEX Visoko u stečaju
Pružanje usluga osiguranja imovine i novca
Pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika
Isporuka kancelarijskog materijala
Isporuka tonera, ribona, ketridža i fax filmova
Isporuka sanitarnog materijala
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga transporta, špedicije i carinskog posredovanja
Viši referent za operativno tehničke poslove-daktilograf, Široki Brijeg
Pripravnik u Tužilaštvu BD BiH, kurir u Osnovnomm sudu BD BiH
Generalni sekretar, Košarkaški savez
Produžetak poziva za dostavljanje ponuda za izradu industrijskih objekata u krugu "Alumine"
Javni poziv za dostavljanje ponuda za čišćenje i AKZ jonoizmjenjivačkih filtera
Produženje roka - Isporuka procijenjenih godišnjih količina reagenata
Inspektor za obazovanje, viši stručni suradnik za financijska pitanja, viši knjižničar...
Odluka o otkazivanju postupka - Usluga čišćenja poslovnih prostorija
Baždarenje brojila električne energije
Nabavka putničkih motornih vozila (klasa srednjih i dostavnih vozila)
NABAVKA PLASTIČNIH KABLOVSKIH OKANA
Nabavka optičkih spojnih ormara, samostojećih optičkih distributivnih ormara
Poslovni objekt – Tkaonica sa ekonomskim dvorištem
Putničko motorno vozilo, termo komora za lakiranje automobila, auto dizalica
Vršenje usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu
Otkazivanje tendera - Rehabilitacija brane Modrac (IV faza) i regulacija rijeka u TK
Ispravka br 3 sa aneksom - Nabavka IT opreme za četiri poreske uprave u BiH
Prva prodaja nekretnine u suvlasništvu - Stan u Zenici, Prve zeničke brigade br.9 D
Prodaja nekretnina izvršenika u Amajlijama
Prodaja nekretnina u Dvorovima (stanovi...)
Prodaja stambene zgrade, pomoćne zgrade... u Donjem Crnjelovu
Prodaja nekretnine (pašnjaka) upisane u k.o. Korenita
Javna ponuda obveznica na berzi,KP Vodovod a.d. Srbac
Produženje roka - Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede
2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014.-2
Odluka o poništenju postupka javne nabave - vodovod Suhi do općina Travnik
Viši referent za informatiku i poslove arhiviranja, KS
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava javnim preduzećima
DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 3, Banja Ilidža Gradačac
Nagradni poziv za najbolju priču o uspješnim mladima u agrobiznisu
Vešarica-higijeničarika, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo
Šalterski radnik-pripravnik, BH Telecom Sarajevo – Direkcija Sarajevo
Direktor Glavnog ureda Turističke zajednice HNK-HNŽ
Asistent na projektima
Poziv ekspertima za evaluaciju projektnih prijedloga,Interreg Jadransko-jonski program
Prodaja građevinsko zemljište/parcela KO Prača Gornja
Prodaja imovine "PLANINSKO DOBRO" a.d. Nevesinje u stečaju
Prodaja vozila postupkom licitacije
Radovi na rekonstrukciji dijela oštečene ulične i priključne kanalizacione mreže
Konzultantske usluge za Metodologiju troškovnog računovodstva
Nabava alata, opreme i mjernih uređaja za bakrenu i svjetlovodnu mrežu
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.ba



Misija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.



Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KM



PRETRAGA
Loading