KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
24.6.2019 15:53 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji za Dom penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića pošalji e-mailomsačuvaj kao pdfštampaj Na ...
24.6.2019 15:51 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji za nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Na ...
23.4.2019 17:48 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji-Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje stambena jedinica u Sarajevu Na ...
4.4.2019 15:55 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 123 Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije ...
1.4.2019 15:50 | Indikator.ba
Izmjena javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji Doma penzionera "Nedžarići" U Javnom pozivu za učešće na aukcijskoj prodaji Doma penzionera ...
4.3.2019 14:20 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji Dom penzionera „Nedžarići“ Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne ...
16.1.2019 15:56 | Indikator.ba
Javni poziv broj 157 za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo metodom neposredne pogodbe pošalji e-mailomsačuvaj kao ...
14.12.2018 10:08 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 122 - „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, nekretnine na lokalitetu Alipašin most pošalji e-mailomsačuvaj ...
7.12.2018 15:14 | Indikator.ba
Obavještenje o izmjeni datuma održavanja aukcije za prodaju paketa akcija Rudnika željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor Investiciono-razvojna banka ...
6.12.2018 15:10 | Indikator.ba
Obavjest o poništenju Javnog poziva broj 156 O B A V I J E S T Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine poništava ...
4.12.2018 19:33 | Indikator.ba
Javni poziv broj 156 za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo metodom neposredne pogodbe Na osnovu člana 2. i člana 26. ...
5.11.2018 12:12 | Indikator.ba
Obavještenje o rezultatima tendera radi prodaje državnog kapitala u preduzeću "Novi autodijelovi" Rudo Na osnovu člana 55. Pravila tenderske prodaje ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja roba – drvnih sortimenata
LICITACIJA DRVNIH SORTIMENATA
Odluka o poništenju nabavke gradjevinskog materijala
Poništenje - nabavka knjiga za lektire
Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala
J A V N I P O Z I V za odabir kapitalnih programa/ projekata mjesnih zajednica
Poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku reduktora
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku čeličnih kugla za mljevenje boksita
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku izmjenjivača toplote
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga
NABAVKA I ISPORUKA KOMERCIJALNIH STROJEVA I VOZILA (11 lotova)
Poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera - Krajnji rok za prijavu 2.07.2019.
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBIH - UPOZORENJE VLASNICIMA OBVEZNICA
Prijave za Elevator Lab
Dvosoban stan u Tesliću
Prva prodaja pokretnih stvari
Treća prodaja nekretnina kompleks Gredice
Odluka o poništenju postupka jn rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog mater
Stručni savjetnik za pravne poslove
Članovi Odbora za reviziju, Union banka
Viši referent za poljoprivredu i stočarstvo, Jajce
Direktor JU Centar za socijalni rad u Konjicu
Doktor medicine, Sapna
Pomoćni radnik-spremačica, 2 izvršioca, referent za održavanje imovine.., SBK
Odgajatelji u vrtiću, 3 izvršioca Maglaj
Vozač, utovarivač otpada, čistač ulica, pomoćni radnik, Travnik
Domar-čuvar, Orašje
Nabavljač dostavljač, blagajnik biljetar
Članovi upravnih odbora zdravstvenih ustanova, USK
Prodaja imovine ZU APOTEKA BELLA-NOVA Doboj u stečaju
Prodaja imovine "DIKI-COMMERC" d.o.o. u stečaju
Prijava kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora/ice projekta
MKD Credis a.d. Banja Luka - Javna ponuda obveznica na berzi
Drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga - BACID
Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu
Dostavljač, saradnik, Centar pošta Tuzla
Gradski pravobranilac Grada Goražda
Nabavka izgradnje elektroenergetskog priključka za GSM BS Johova -Kozarska Dubica
Ispravka oglasa, BH Telecom
Viši referent-asistent suca, viši reerent za unos dokumenata, Mostar
Prijem osoba sa VŠS i VSS za stručno osposobljavanje u općinske organe uprave Općine Jajce
Dipl. socijalni radnik, dipl sociolog, Jajce
Prodaja stamb. zgrade (kuće) sa dvorištem u Dazdarevu
Viši referent za arhivsku građu, Donji Vakuf
Dodjela podsticajnih sredstava za nabavku i instaliranje sistema za navodnjavanje
Pojašnjenje br. 1 - Jačanje kapaciteta tržišta rada
Javni poziv za nabavku zaptivača
Aukcijska prodaja za Dom penzionera "Nedžarići"
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading