KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
9.8.2018 14:32 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, ul. Kisačka br. 3 Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i ...
9.8.2018 14:31 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, ul. Kisačka broj 26 Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne ...
9.8.2018 14:31 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini poslovni prostor u Inđiji, Republika Srbija Na osnovu Odluke Vlade Federacije ...
27.6.2018 13:11 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 121 „Odmaralište Neum” Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene ...
31.5.2018 13:12 | Indikator.ba
Prodaja paketa akcija iz portfelja Fonda za restituciju RS
20.5.2018 06:10 | Indikator.ba
Novi autodijelovi a.d. Rudo - Obavještenje o rezultatima tendera Izvor: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske Na osnovu člana 55. Pravila ...
17.5.2018 15:24 | Indikator.ba
Dopuna javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 U Javnom pozivu za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 za predmet prodaje: ...
14.5.2018 15:59 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine ...
27.4.2018 09:03 | Indikator.ba
Aukcijska prodaja u maloj privatizaciji - TP Nova trgovina d.d. Žepče
26.3.2018 13:43 | Indikator.ba
Prodaja poslovnih prostora, Nova trgovina Žepče
2.3.2018 13:34 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na tenderu radi prodaje akcija državnog kapitala u Akcionarskom društvu „Novi autodijelovi“ Rudo Na osnovu člana 3, 5. i 16. ...
1.2.2018 15:43 | Indikator.ba
Teretna vozila, fabrički krug, “METALORAD” d.d. iz Travnika
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Oglas o prodaji pokretnih stvari - otpadnog materijala
Prodaja Volkswagen Polo
Prodaja pokretne imovine - Bobar banka a.d. u stečaju
Rukovodilac odjeljenja za ekonomsko-finansijske poslove
Vozač motornih vozila, JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica
Javni poziv fizičkim i pravnim licima, vlasnicima poslovnih prostora i hala
LICITACIJA – Prodaja restoranske opreme
Odluka o poništenju- Usluge interventnog održavanja i popravki sa otklanjanjem kvarova
Odluka o poništenju - Isporuka uredske opreme
Pregovarački - angažovanje konsultanta za pravne usluge na usaglašavanju teksta garancije FBiH
Nabavka sredstava za održavanje higijene - Pojašnjenje 10
Nabavka sredstava za održavanje higijene - Pojašnjenje 9
Pružanje usluga iznajmljivanja terena i restoranskih usluga u svrhu održavanja interne Šumarijade
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku elektromaterijala
Isporuka bezalkoholnih napitaka za potrebe reprezentacije
Bešavne srebrene cijevi za potrebe Rafinerije nafte Brod
Regulacija tri gradska riječna korita u Mrkonjić Gradu
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda duž desne obale rijeke linija Putovići...
ODLUKA - poništenje postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta
Stambeno-poslovna zgrada sa potkorovljem, Brčko
Prva prodaja nekretnina, Brčko distrikt BiH
Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za nabavku udžbenika
Plan nabavki za 2018. godinu Uprave za šumarstvo
Plan nabavke Ministarstva privrede za 2018. godinu
Direktor Direkcije za puteve - Ministarstvo saobraćaja KS
Sukcesivno pružanje usluga štampanja Službenih novina ZDK
Odluka o obustavljanju postupka JN kafe i toplih napitaka
Odluka o poništenju - izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja
Poziv za dostavljanje ponude – Zakup oglasnog prostora
Zakup restorana - Nestro grupacija
Prodaja nepokretne imovine - objekti i zemljište - Žitoprerada Bihać u stečaju
Odluka o poništenju -Nabavka alata (Mjerni alat - LOT 4)
Nabavka sredstava za održavanje higijene - Pojašnjenje br 8
Odgajatelj, pedagog, medicinski djelatnik, Dječji vrtić "Maša i prijatelji"
Ponovljeni javni poziv - pružanje usluge osiguranja imovine
Pružanje građevinskih usluga sanacije udarnih rupa
Javni poziv za elektro radove na povezivanju pumpnog agregata
Nabavka štampanog materijala
Upražnjena pozicija u Vijeću za sigurnost saobraćaja na cestama
Članovi Odbora za reviziju JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
Direktor JP za komunalne i zanatske usluge "RAD" Lukavac
Zahtjevi za dodjelu CEMT dozvola
Sanacija lokalnog puta u MZ Željezno Polje, dionica: Lager-Močila
Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS"
Nabavka usluge izrada ažurnih geodetskih i geoloških podloga
Izrada idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja Parka minijatura
PLAN NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2018. GODINU
PRAVNE USLUGE, ANEKS II DIO B.
ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA - STIPENDIRANJE UČENIKA
DIREKTOR JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. BUGOJNO
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading