KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
19.3.2018 17:30 | Indikator.ba
Na osnovu članova 35. i 69. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 20/13), Strategije ...
19.3.2018 16:19 | Indikator.ba
IMEP: Javni poziv za stručnu podršku u izradi komunikacijskih strategija/planova za 30 medija U okviru petogodišnjeg USAID-ovog “Programa ...
19.3.2018 16:13 | Indikator.ba
Ponovljeni javni poziv za dostavljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku mjerača za tečni naftni gas - TNG za potrebe ...
19.3.2018 16:10 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku i ugradnju automatskoj mjernog sistema - sonde za mjerenje nivoa ...
19.3.2018 16:09 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje revizorskih usluga
19.3.2018 16:08 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijih tarifa za uslugu prevoza euro dizela (ED5) na relacijama Brod – Stanari i Brod – Prijedor ...
19.3.2018 16:06 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije izmjene dijela projekta šeme kretanja i punjenja autocisterni na punilištu ...
19.3.2018 15:25 | Indikator.ba
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva- Šumarija Travnik, Šumarija Bugojno, Šumarija Gornji Vakuf-Uskoplje, Šumarija Donji ...
19.3.2018 15:17 | Indikator.ba
OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke :12086/18 SS 1082 Predmet nabavke: Nabavka, isporuka i ugradnja kupola i ...
19.3.2018 15:16 | Indikator.ba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 27268/17 Predmet nabavke: Nabavka plotera za potrebe informacionog ...
19.3.2018 15:16 | Indikator.ba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA BROJ: 06-17576/18 Predmet nabavke: Usluge vršenja inžinjersko/stručnog nadzora nad izvođenjem radova ...
19.3.2018 15:16 | Indikator.ba
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 24 UTAKMICE BH TELECOM PREMIJER LIGE BIH OD 3. DO 10. KOLA ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostora
JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije
Prodaja imovine G.M.T. PREFABRIKACIJA d.o.o u stečaju
Izvršni direktor opštih poslova KJP "Sarajevo-šume" d.o.o Sarajevo
Izbor u naučno-nastavna zvanja-Medicinski fakultet u Sarajevu
Član Oćinske izborne komisije Gradačac
Popuna upražnjenih radnih mjesta - Dom zdravlja "Fojnica"
Popuna radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku
Prijem radnika - Treća osnovna škola Bugojno
Prijem pripravnika - BH Telecom
Popuna radnog mjesta namještenika u Općinskom sudu u Livnu
Javni poziv za stručnu podršku u izradi komunikacijskih strategija/planova za 30 medija
Nabavka i isporuka mjerača za tečni naftni gas - TNG
Isporuka i ugradnja automatskoj mjernog sistema - sonde
Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje revizorskih usluga
Usluga prevoza euro dizela (ED5)
Izrada projektne dokumentacije izmjene dijela projekta šeme kretanja
Oglas za prodaju automobila
Poništenje, Općina Srebrenik
Javni poziv za dodjelu opreme i usluga za proizvodnju sira
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
Nabavka, isporuka i ugradnja kupola i pleksiglas slova za svjetleću reklamu na krovu objekta BH Tele
Nabavka plotera za potrebe informacionog sistema
Usluge vršenja inžinjersko/stručnog nadzora nad izvođenjem radova
KUPOVINA EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 24 UTAKMICE BH TELECOM PREMIJER LIGE
Putničko motorno vozilo, marka vozila –AUDI A4 1,9 TDI
Mašine za offset i flexo štampu, motorno vozilo
Startajmo {ZAJEDNO} - tražimo nove domaće proizvode!
Startajmo {ZAJEDNO} - tražimo nove domaće proizvode!
Stambena zgrada, .O. Brčko 2
Stambenu zgrada, Ilićka
Druga prodaja nekretnina, Brčko
Stambena zgrada sa potkrovljem, k.o. Brčko 3
Stambena zgrada, Brčko
Poslovna zgrada u privredi, k.o. Marković Polje
Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava
Plan nabavki za 2018. godinu, Služba protokola
JAVNI POZIV za predlaganje projekata kulture i sporta radi sufinansiranja
Prodaja imovine "UNA-SANA" u stečaju Bihać
Druga licitaciona prodaja - "Izgradnja-lnvest" u stečaju Zenica
Hotel Vučko na Jahorini
Nabava prostorija za ured Osce Tuzla
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVNOG NADMETANJA
DRUGI JAVNI POZIV ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA LICITACIJOM
Projektni službenik
Prijem državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu Orašje
Prijem državnog službenika u Općini Travnik
Prijem državnih službenika u Gradu Goražde
Dramski umjetnik - glumac, lektor / saradnik za protokol i odnose sa javnošću, BNP
Poziv za usluge u šumarstvu od 16.03.2018. - ŠG 'Čemernica'
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading