KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
16.1.2019 16:00 | Indikator.ba
Odluke o izboru i izmjeni najpovoljnijih ponudaca
16.1.2019 15:49 | Indikator.ba
NABAVKA FISKALNIH PRINTERA ZA BENZINSKE STANICE U BIH
16.1.2019 15:45 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge izrade studije o transfernim cijenama za 2018. godinu
16.1.2019 14:21 | Indikator.ba
Izvod iz Plana javnih nabavki za 2019. godinu
16.1.2019 14:20 | Indikator.ba
PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva
16.1.2019 14:16 | Indikator.ba
Pregovarački - Popravka i kalibracija automatskog analizatora izolacije Doble M4100 za potrebe Elektroprenosa BiH, OP Sarajevo
16.1.2019 14:08 | Indikator.ba
Izrada elaborata o stanju i procjeni životnog vijeka postrojenja 420 kV "Kakanj" V" za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj IZMJENA ...
16.1.2019 13:32 | Indikator.ba
RFQ/005/18 Project design for the procurement of infrastructure upgrades at Ammunition Storage Site - Mrkonjic Grad and Hadzici Procurement Process ...
16.1.2019 13:31 | Indikator.ba
Čistoća a.d. Banja Luka - Aukcija za paket akcija Aukcija za paket akcija emitenta Čistoća a.d. Banja Luka (CIST-L2) održaće se dana 15.2.2019. ...
16.1.2019 13:28 | Indikator.ba
Odluka o ponistenju postupka - Tekuće održavanje objekata i instalacija
16.1.2019 13:15 | Indikator.ba
Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Kantona
15.1.2019 17:02 | Indikator.ba
Poništenje - Sanacija skladišta na Zetri
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja imovine SARAJEVOTEKSTIL dd Sarajevo u stečaju
Savjetnik u osiguranju - područje cijele BiH
Ravnatelj - Osnovna škola Veselka Tenžere Uzdol
Stambeno poslovni objekat u Derventi
Odluke o izboru i izmjeni najpovoljnijih ponudaca, BD
Prodaja "Odmaralište Neum"
Prodaja "Odmaralište Neum"
NABAVKA FISKALNIH PRINTERA ZA BENZINSKE STANICE U BIH
Usluge izrade studije o transfernim cijenama za 2018. godinu
Izvod iz Plana javnih nabavki za 2019. godinu
PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva
Pregovarački - Popravka i kalibracija automatskog analizatora izolacije Doble M4100
Kuhar, šankista, elektroničar specijalista, operater za BMS...
Stručni saradnik za ekonomske poslove, portir, Studentski centar
Higijeničar/ka, Poljoprivrednom fakultetu UNSA
Stručni saradnik za ugovaranje u Službi ugovoranja i prodaje električne energije
IZMJENA ROKOVA - Izrada elaborata o stanju i procjeni životnog vijeka postrojenja 420 kV
Domar-kurir,referent za utvrđivanje prava porodice sa djecom, Zenica
Stručni saradnik-kustots za muzejsku postavku i zbirku, Fond Memorijala KS
Nastavnik za njemački jezik, defektolog, domar - OŠ "Kulin Ban" Visoko
Dvosoban stan, Hilandarska Teslić
Stambena zgrada, Pljoštare
Izrada projekta za infrastrukturnu nadogradnju skladišta streljiva
Čistoća a.d. Banja Luka - Aukcija za paket akcija
Odluka o ponistenju postupka - Tekuće održavanje objekata i instalacija
Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu komisija za tehnički pregled građevina
Asistent u nastavi, OŠ Antuna Gustava Matoša Vidovice
Asistent u nastavi, učitelj fizike, učitelj/ica razredne nastave, OŠ Stjepana Radića u Boku
Asistent u nastavi, učitelj engleskog jezika
Tajnik-OŠ Orašje u Orašju
Jačanje nezavisnih medija - Internews
Pozivno pismo "LIST" 2019
Poziv - Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju
Prodaja imovine "HELIOS" dd. Banovići - u stečaju
Kalendar sajmova u BiH za 2019. godinu
Poništenje - Sanacija skladišta na Zetri
Rješenje o poništenju - Pružanje usluga obuke učenika u alpskom skijanju
Rješenje o poništenju - Pružanje usluga obuke učenika u nordijskom skijanju
Rješenje o poništenju postupka jn - "Održavanje opreme za potrebe civilne zaštite"
Isporuka sitnog alata, inventara, rezervnih dijelova i pomoćnog materijala
Nabavka potrošnog-sanitarnog materijala
Vršenje usluga monitoring emisije dimnih gasova
Poziv za dostavljanje ponuda za revitalizaciju Balans mašine
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku LANAC B 20 LO tamna 170 m
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku jonoizmjenjivačkih smola
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku motor reduktora
Izrada izvedbenog projekta adaptacije skladišta hemikalija
Predaja finansijskih izvještaja do 28. februara
Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata
Prodaja imovine Ancomm d.o.o. u stečaju Tuzla
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading