KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
23.5.2018 16:02 | Indikator.ba
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka geodetskih usluga
23.5.2018 16:01 | Indikator.ba
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga baždarenja vage za mjerenje osovinskog opterećenja
23.5.2018 16:00 | Indikator.ba
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga registracije i osnovnog osiguranja motornoh vozila.
23.5.2018 16:00 | Indikator.ba
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga konsekutivnog prevođenja.
23.5.2018 15:57 | Indikator.ba
Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije i Operativnom području Banja Luka Tenderska dokumentacija na: ...
23.5.2018 15:49 | Indikator.ba
Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prodaju lubenica, prema kriterijumu najviše cijene
23.5.2018 15:43 | Indikator.ba
Odluka o pokretanju postupka javne nabave - saniranje šteta nastalih uslijed poplava na putnoj infrastrukturi u Deževicama
23.5.2018 15:42 | Indikator.ba
Dopuna plana nabavki Općine Kreševo za 2018. godinu
23.5.2018 15:14 | Indikator.ba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA Broj nabavke: 04-42159/18 Predmet nabavke: Sistem daljinskog nadzora i upravljanja energetskim ...
23.5.2018 15:14 | Indikator.ba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA Broj nabavke : 47605/18-EA PREDMET NABAVKE - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na BS Gornji ...
23.5.2018 15:13 | Indikator.ba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA Broj nabavke: 04-29442/18 Predmet nabavke: Nabavka Multiservisnih ALL IP radio relejnih ...
23.5.2018 15:08 | Indikator.ba
Request for offer - Mill for milling of samples of bauxite and coal
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Nabavka geodetskih usluga
Nabavka usluga baždarenja vage za mjerenje osovinskog opterećenja
Nabavka usluga registracije i osnovnog osiguranja motornoh vozila
Nabavka usluga konsekutivnog prevođenja
Davanje u zakup poslovnoga prostora
Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju
Oglas o prodaji stambenog objekta putem licitacije, Banja Luka
Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prodaju lubenica
Prodaja imovine - "KONJUH" dd Živinice - u stečaju
Prodaja imovine BCD Elektro d.o.o. u stečaju Doboj
Saniranje šteta nastalih uslijed poplava na putnoj infrastrukturi
Dopuna plana nabavki Općine Kreševo za 2018. godinu
Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila
Direktor JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
Direktor Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"
Prijem namještenika u Ministarstvo financija Hercegbosanske županije
Stručni saradnik za trezorsko poslovanje, USK
Kandidati za pozicije u javnim ustanovama i javnim preduzećima, Općina Ključ
Direktor JKP "Saobraćaj i komunikacije – Tuzla" d.o.o. Tuzla
Doktor medicine, JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić
Prijem radnika, Klinika za onkologiju KCUS-a
Dodjela osnovnih specijalizacija, Dom zdravlja Mostar
Stručni saradnik za reformu javne uprave, stručni saradnik za donatorsku koordinaciju
Izbor akademskog osoblja, Pedagoški fakultet u Sarajevu
Stručni saradnik za zaštitu okoliša i administrativne poslove iz oblasti ekologije i zaštite okoliša
Stručni saradnik za predstavke i prijedloge, TK
Sistem daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima BH Telecoma
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na BS Gornji Rašljani
Nabavka Multiservisnih ALL IP radio relejnih uređaja
Zahtjev za ponudu - Mlin za mljevenje uzoraka boksita i ugljena
PRODUŽENJE ROKA - NABAVKA IT OPREME, DOMS I SWITCH-EVA ZA BENZINSKE STANICE
NABAVKA SISTEMA BEŽIČNOG POVEZIVANJA KORISNIČKIH UREĐAJA NA BST G-PETROL
Poziv za usluge u šumarstvu od 23.05.2018. ŠG 'Banja Luka'
Usluga ispitivanja i verifikacije mjerača protoka u "Rafinerija ulja Modriča"
Poziv za dostavu projekata Kanadski fond za lokalne inicijative
Kreditni službenici Mostar i Doboj
Kreditni službenici Mostar i Doboj
Nabavka i isporuka sadnica trešnje
Provođenje sveobuhvatnog istraživanja percepcije građana
Prva prodaja nepokretnosti – dvosoban stan – Velika Kladuša
Prodaja stamb. poslovne zgrade sa dvorištem (k.o. Priboj)
Prodaja dvosobnog stana (50 m2-Naselje Intergaj) u Bijeljini
Oglas o prodaji - pmv marke MERCEDES BENZ
Odjeća i obuća, Regionalni centar Tuzla
Prodaja kuće sa dvorištem (k.o. Bijeljina 1)
Prodaja njive 4. klase (k.o. Bijeljina Selo)
Namještenici, MUP Kantona Sarajevo
Prodaja kuće Gornje Rosulje
Prodaja kuće Općina Ilijaš
JAVNI POZIV ZA POSTUPAK USKLAĐIVANJA I REGISTRACIJE REDOVA VOŽNJE
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading