KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
16.1.2018 18:07 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga posredovanja u zapošljavanju u 2018.godini
16.1.2018 18:07 | Indikator.ba
Izmjena javnog poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga godišnje pretplate na stručne časopise u 2018. godini
16.1.2018 18:06 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga objavljivanja u novinama
16.1.2018 18:05 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila
16.1.2018 15:55 | Indikator.ba
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU TRANSMITERA VAKUUMA PROIZVOĐAČA ROSEMOUNT ZA POTREBE RAFINERIJE ...
16.1.2018 15:54 | Indikator.ba
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU LABORATORIJSKIH APARATA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD
16.1.2018 15:53 | Indikator.ba
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU MANOMETARA PROIZVOĐAČA WIKA ZA POTREBE RAFINERIJE NAFTE BROD AD
16.1.2018 15:51 | Indikator.ba
Poziv za prikupljanje ponuda za gumiranje kationskog izmjenjivača
16.1.2018 15:51 | Indikator.ba
Nabavka gotovih rezervnih dijelova
16.1.2018 15:23 | Indikator.ba
15.01.2018. Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama ...
16.1.2018 14:53 | Indikator.ba
Poziv za dostavu ponuda -Rekonstrukcija tunela Crnaja na magistralnoj cesti M-17, dionica Konjic - Jablanica Tendeska dokumentacija ...
16.1.2018 14:22 | Indikator.ba
ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga posredovanja u zapošljavanju
Izmjena javnog poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga godišnje pretplate
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga objavljivanja u novinama
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila
Oglas o licitiranju općinskih poslovnih prostora radi davanja u zakup
Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
ISPORUKA TRANSMITERA VAKUUMA PROIZVOĐAČA ROSEMOUNT
ISPORUKA LABORATORIJSKIH APARATA ZA POTREBE RAFINERIJE
ISPORUKA MANOMETARA PROIZVOĐAČA WIKA
Poziv za prikupljanje ponuda za gumiranje kationskog izmjenjivača
Nabavka gotovih rezervnih dijelova
PLAN JAVNIH NABAVA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2018.
Prodaja imovine RUDSTROJ d.d.- u stečaju Kakanj
Rekonstrukcija tunela Crnaja
Prodaja roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda
ОDLUKA O PONIŠTENJU - Sanacija lokalnih cesta i ulica
Posebna odluka o pokretanju nabavke : Nabavka naftnih derivata i lož ulja
Produženje - Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite za objekat skladišta Blažuj
Nabavka oglasnog prostora na plakatima unutar vozila javnog gradskog saobraćaja
Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR čvorišta BH Telecoma
Prodaja trupaca i niže vrijednih šds, na paritetu fco u šumi kod panja
Env IT Equipment
Prodaja akcija Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka
Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u januaru 2018.
Druga prodaja nekretnina - poslovni objekat, šuma 4. klase
Prijem radnika- JU Kantonalna bolnica Zenica
Član Općinske Izborne Komisije Olovo
Doktor stomatologije-JZU Dom zdravlja Sveti Sava-Teslić
Prijem zaposlenika- JU Prva osnovna škola-Velika Kladuša
Konkurs, Filozofski fakultet
Prijem namještenika u Službi za finansije i inspekcijski nadzor - Srebrenik
Prodaja poslovnog prostora (k.o. Bijeljina Selo)
Konkurs za ustupanje na korištenje ribolovnih područja I i V davanjem ribolovnog prava
Javni poziv - jačanje poduzetničkih kompetencija
Javni poziv - jačanje poduzetničkih kompetencija
Javni poziv za dostavu iskaza interesa za realizaciju "Projekta Prukljan" u Gradu Skradinu
Zakup poljoprivrednog zemljišta
Prodaja nekretnina - pomoćnih i poslovnih zgrada
Javna licitacija za prodaju službenih vozilaprikupljanjem pisanih ponuda
PRODAJA IMOVINE NOVA POLIMKA A.D. RUDO
PRODAJA IMOVINE DOO TRUDBENIK-FPA U STEČAJU DOBOJ
USLUGE EKOLOŠKIH MONITORINGA NA BENZINSKIM STANICAMA
PRODAJA IMOVINE "LPG-POINT" DOO BRATUNAC
USLUGE SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I VALIDACIJE APARATA
USLUGE SERVISIRANJA I POPRAVKA PUTNIČKIH VOZILA
IZMJENA DIJELA GLAVNOG PROJEKTA ZA MODERNIZACIJU KONTROLNO MJERNIH UREĐAJA
USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA I REMONTA TERETNIH VOZILA
ISPORUKA ALATA I SITNOG INVENTARA
PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 189-18
NADZEMNI REZERVORI ZA DIZEL GORIVO I TNG
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading