KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
26.4.2018 10:08 | Indikator.ba
"SEGMENT - M" d.o.o. Bosanski Petrovac Adresa: Ulica Safeta Hidića bb, Bosanski Petrovac ID broj: 4263538660006 Broj st: 17 0 St 088302 17 St ...
18.4.2018 16:05 | Indikator.ba
"PIMS BH" d.o.o. Sarajevo Adresa: Binježevo bb, 71240 Hadžići ID broj: 4201375760002 Broj st: 65 0 St 676613 17 St Stečajni upravnik: Enis ...
18.4.2018 16:05 | Indikator.ba
"ŠEIKINŽINJERING" Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, promet, spoljnu i unutrašnju trgovinu, inženjering i usluge d.o.o. Sarajevo Adresa: ul. ...
18.4.2018 13:05 | Indikator.ba
"Firmate" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet, eksport-import Prijedor Adresa: Kozarska ulica broj 90, 79000 Prijedor ID broj: ...
18.4.2018 13:02 | Indikator.ba
DOO "MG komerc" Vlasenica Adresa: Ul. Milana Rakića 3, Vlasenica ID broj: 4400275640002 Broj st: 61 0 St 011693 18 St Stečajni upravnik: Slavko ...
18.4.2018 12:58 | Indikator.ba
Društvo sa ograničenom odgovornošću "Matošević" Doboj - u stečaju Adresa: Ul. kneza Miloša broj 40, 74000 Doboj ID broj: 4403795920007 Broj st: 60 ...
12.4.2018 17:16 | Indikator.ba
Proizvodno-uslužno privredno društvo "DENDIĆ" d.o.o. Zavidovići Adresa: Stjepana Radića bb, 72220 Zavidovići ID broj: 4218186400003 Broj st: 43 0 ...
12.4.2018 17:12 | Indikator.ba
Privredno društvo za proizvodnju,trgovinu i usluge "ER&S Co" d.o.o. Sarajevo Adresa: ul. Vrbanja br. 1, 71000 Sarajevo ID broj: 4200223960000 Broj ...
12.4.2018 17:10 | Indikator.ba
"DVA LAVA" d.o.o. za unutrašnju i spoljnju trgovinu i usluge Kalesija Adresa: G. Rainci, 75268 Kalesija ID broj: 4209028170000 Broj st: 32 0 St ...
12.4.2018 17:07 | Indikator.ba
INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. Banovići Adresa: Radnička bb 75290 Banovići ID broj: 4209035110004 Broj st: 32 0 St 317344 17 St Stečajni ...
12.4.2018 17:04 | Indikator.ba
"REWEUS" d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac Adresa: Magistralni put bb, 75300 Lukavac ID broj: ...
12.4.2018 16:57 | Indikator.ba
"Mane" društvom sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Omarska, Prijedor Adresa: Kozarska ulica bb, Omarska, 79100 Prijedor ID broj: ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Profesor fizike, Srednja škola Vitez
Diplomirani inžinjer građevine, Emerus
Direktor JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Specijalizacija iz oblasti oftamologije, Zdravstvena ustanova "Dr. Dobrijević", Banja Luka
Popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za policijsku podršku
Šef Odsjeka za kriminalističko – tehnička vještačenja
Prijem državnih službenika u Službi za poslove sa strancima
Prijem državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije
Prijem državnih službenika u Ministarstvu finansija Srednjobosanskog kantona
Kantonalni inspektor za zdravstvo -
O G L A S o javnoj prodaji motornih vozila putem licitacije
Poziv za dostavu projekata "EIDHR"
Poziv za dostavu projekata za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama
Poništenje - Nabavka izrade Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti Bloka 6 u TE Tuzla
Izrada geološkog izvještaja za lokalitet Svrake IV na ranije postavljenim mjernim bazam
Poziv za dostavljanje ponuda za monitoring vazduha i buke i ispitivanje kvaliteta zemljišta
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku elektro materijala
PONUDE INOSTRANIH PREDUZEĆA ZA SARADNJU S BH.PREDUZEĆIMA
Isporuka priveznica i sajli
Nabavka pumpi za potrebe "Rafinerija ulja Modriča" a.d.
Tehničko održavanje funkcionalnosti, ispravnosti i modernizacija sistema SCADA
Pružanje usluga osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranja vozila
Poslovni objekti - nekretnine u vlasništvu „ TRGOCOOP “ d.d. Ljubuški
Sobna vrata
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva
Sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa
Poziv za usluge u šumarstvu od 25.04.2018. - ŠG 'Vučevica'
Poništenje i ponovno pokretanje psotupka - ŠG Drina Srebrenica
(Su)finansiranje naučno-isttaživačkih i istraživačko razvojnih projekata, FMON
Ponovni konkurs za izbor u naučnonastavna zvanja
Ograničeno korištenje javnog dobra, KO Orašje I
Članovi Skupštine KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo
Direktor JKP Panonica d.o.o. Tuzla
Poziv za dostavu ponuda, tri lota - JP ceste FBiH
Prodaja imovine Velepromet-Maloprodaja d..o.o. Visoko u stečaju
JAVNI POZIV za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa, B. Krupa
Radnik/ca na održavanju čistoće, KSC Mladost Visoko
Prodaja imovine "RUDSTROJ" d.d.- u stečaju Kakanj
Nabava, isporuka i ugradnja opreme za dječje igralište i izletište u MZ Čatrnja
Odluke o pokretanju postupka javne nabavke - Min. poljoprivrede SBK
Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
Predsjednik Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja
Javni poziv za odabir programa i projekata -Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obavijest za apoteke sa područja Unsko-sanskog kantona
"SEGMENT - M" d.o.o. Bosanski Petrovac - u stečaju
Članovi Upravnog odbora JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo
Direktor JP "JS RTV Srebrenica" Srebrenica
Članovi Upravnog odbora JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča
Stručni savjetnik – istražitelj za rad na predmetima ratnih zločina
Direktor/ica JU Gimnazija Cazin
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading