KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
21.9.2018 12:32 | Indikator.ba
Koliko je važan odabir hrane koju jedemo. Koliko svakodnevnoj porodičnoj atmosferi pridonose raznoliki obroci pripremljeni s pažnjom i ljubavlju? ...
20.9.2018 05:52 | Indikator.ba
Kompanija SpaceX saopćila je kako će japanski milijarder i modni tajkun Yusaku Maezawa biti prvi putnik na Mjesec u raketi Big Falcon koja je u ...
9.9.2018 06:31 | Indikator.ba
Tramvajske karte, viršle, cvijeće… sve se prodavalo iz crvenog kioska K67, neizostavnog dijela jugoslovenskih gradova. Sada će jedan takav, ali žuti, ...
6.9.2018 06:52 | Indikator.ba
Potpuno autonoman, potpuno električni, 360c konceptni automobil Volvo Cars pokazuje ideje proizvođača za osvajanje velikog udjela u biznisu putovanja ...
5.9.2018 06:14 | Indikator.ba
Subjekti koji pružaju smještaj turistima u Visokom zbog arheološkog nalazišta za koje se tvrdi da je riječ o piramidama prvi put su se pojavili na ...
31.8.2018 13:33 | Indikator.ba
U pravilu, adolescenti ne bi trebali konzumirati više od dvije 250-mililitarske doze energetskih napitaka dnevno. Za kofein koji sadrži više od 32 ...
31.8.2018 05:46 | Indikator.ba
Iz fontane piva u Žalecu za dvije godine natočili 140 hiljada krigli piva. Izuzetna potražnja je takođe podstakla opštinu na širenje franšize. ...
30.8.2018 07:33 | Indikator.ba
Naturistički kamp Istra Sunny u Funtani kod Vrsara zatvara se s koncem septembra, a iduće sezone bit će to Premium Camping Resort, posve tekstilno ...
30.8.2018 07:10 | Indikator.ba
Pivo Thalheim iz konglomerata kompanije Red Bull naći će se na tržištu 2019. godine. Prema pisanju lista Standard, na Moto GP utrkama sredinom ...
21.8.2018 05:39 | Indikator.ba
Desetogodišnjica kraha Lehman Brothersa je za samo nekoliko sedmica, a za većinu ljudi to će biti podsjetnik na bankarske incidente koji su doveli do ...
20.8.2018 07:09 | Indikator.ba
Prema anketi koju je naručila kompanija za kreditne kartice Barclaycard, gotovo jedan od 10 kupaca u Velikoj Britaniji (9%) priznaje kupovinu odjeće ...
19.8.2018 07:07 | Indikator.ba
Bilo da je pripremljena u španskom stilu ili isječena na kriške poput japanskog sashimija, hobotnica kao jelo postaje žrtva svoje ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Ugovaranje usluga u području zdravstva-zdravstveni pregledi
Odluka o pokretanju - nabavka dnevne i sedmične štampe
Odluka o pokretanju - nabavka kancelarijskog materijala, pribora..., ponovljeno
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN USLUGA – NABAVKA AVIO KARATA
Izražavanje interesa: IPA 2018 podrška sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja
Izražavanje interesa: IPA 2018 podrška sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja
Treće ročište za prodaju nepokretnosti – njive – Mala Kladuša
PRODAJA RENAULT CLIO 1,2
Prodaja auta VW Golf 4
Prodaja auta VW Golf
Odluka o Izmjeni Plana Središnje javne nabave - novembar 2018.g.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za tehničko održavanje objekata i opreme -MUP
Odluka o ponovnom provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP
Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Nahorevo br. 141 i 143
Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Klanice Općina Centar Sarajevo
MKD Credis a.d. Banja Luka - Javni poziv za upis i uplatu 3. emisije obveznica
Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu
Prodaja pet motornih vozila i dvije automatske rampe za kontrolu prolaza vozila
Odluka o pokretanju - Pružanje usluge fizičke zaštite ljudi i imovine
Prijave za natječaj Fonda za zaštitu okoliša FBIH do 26.11.2018.
Odluka o kriterijima za vrijednovanje zahtjeva investitora za izgradnju turističkih naselja
Odluka za pokretanje postupka javne nabavke rasvjeta u naselju Hubjeri
Poziv za upis u Katalog za firme iz sektora voća povrća
Monitoring and Evaluation Expert / Data Analyst
OTVORENI JAVNI POZIV ZA POSLOVNU SURADNJU 2019
LICITACIJA DRVNIH SORTIMENATA
Prodaja zgrade "Starog kina", Bileća
Prodaja - traktor, kombibus i teretna motorna vozila
Javni oglas za ostvarivanje prava na stan za ratne vojne invalide HVO-a općine Livno
Prijam namještenika - Ministarstvo finansija SBK
Prijem u radni odnos u JU OŠ "Osman Nuri Hadžić"
KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE POSLOVNIM SUBJEKTIMA
Javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa
Podsjećanje - naknade za opštekorisne funkcije šuma
Usluga podrške zajedničkog evidencionog sistema (EUS)
Obavještenje o produženju - isporuka rezervnih dijelova za pumpe
Kreditni službenik, Gradačac - 1 izvršilac
Stručni saradnik za melioracije tla
Stručni saradnik za unutrašnje tržište ....
Odluka o poništenju - Isporuka ispravljača
Odluka o poništenju - Nabavka i zamjena akumulatorske baterije
Odluka o poništenju, Izvođenja građevinskih radova – iskopi i zatrpavanja
Prijem pripravnika - Hidroelektrane na Neretvi
Prijem pripravnika - Hidroelektrane na Neretvi
Prijem radnika na neodređeno vrijeme - Hidroelektrane na Neretvi
Nabavka radova: izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj opreme u magacinu Sarajev
Iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke SIM/USIM programa
Poziv - YEP Inkubator poslovnih ideja
Oprema, motorna vozila, mašine...
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading