KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
23.4.2019 17:11 | Indikator.ba
Glavni šarm Holandije ovih dana su nesumnjivo cvjetajući tulipani, tako da turistički radnici planiraju da bi samo preko uskršnjih praznika zemlju ...
19.4.2019 05:21 | Indikator.ba
Američki modni gigant Ralph Lauren otišao je ovaj put korak dalje. Dodao je u svoju imperiju posebnu kolekciju koja uključuje polo majice od ...
17.4.2019 15:22 | Indikator.ba
Uz Zrće i Magaluf na Majorci i Sunčana plaža u Bugarskoj postaje sve popularnije mjesto za danonoćno partijanje i ispijanje alkohola u potocima, piše ...
16.4.2019 12:39 | Indikator.ba
Francuski biznismen milijarder Bernard Arnault i njegova grupa luksuznih dobara LVMH donirat će 200 miliona eura kako bi pomogli popraviti katedralu ...
12.4.2019 09:36 | Indikator.ba
Žene na kovanicama nisu od jučer. Za prvu ženu na novčiću rečeno je da je bila Berenike I iz Egipta, omiljena žena Ptolomeja I, vladara Egipta 367. ...
11.4.2019 05:15 | Indikator.ba
Aplikacija za mobilnu internet telefoniju Viber ima novu uslugu, posebno korisnu za one koji mnogo putuju. Omogućava korisnicima da izaberu lokalni ...
10.4.2019 04:39 | Indikator.ba
Renovirani Central hotel u Ljubljani dizajniran je u skladu sa hotelskim smjernicama budućnosti, a uglavnom cilja na goste milenijske generacije, ...
5.4.2019 16:55 | Indikator.ba
Osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova supruga MacKenzie Bezos zaključili su u četvrtak najveći razvod u istoriji. Bezosu ostaje 75 posto udjela u ...
5.4.2019 06:49 | Indikator.ba
Vlasti na grčkom ostrvu Santorini pozivaju turiste da se stave u kožu magaraca prije nego što ih zajašu i popnu se stazom od preko 600 stepenica ...
2.4.2019 06:34 | Indikator.ba
U posljednjih nekoliko godina, Ujedinjeni Arapski Emirati su postali simbol luksuza i lovljenja rekorda. Najnovija atrakcija u Dubaiju postala je ...
28.3.2019 08:40 | Indikator.ba
Električni taksiji u Oslu moći će napuniti svoje baterije beskontaktno, čime glavni norveški grad od 2023. godine više neće imati taksije koji ...
26.3.2019 10:18 | Indikator.ba
Svaki građanin Evropske unije bacio je u otpad gotovo 8,9 kilograma starih električnih aparata u 2016. godini. Prema podacima Eurostata od ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Upravni i nadzorni odbori, Općina Travnik
DIREKTOR JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ
Notar, Općina Novo Sarajevo
Javni konkurs za izbor i imenovanje Članova Nadzornog odbora "Sarajevo-šume"
OGLAS – PRODAJA NEPOKRETNOSTI U SVOJINI OPŠTINE DERVENTA
LICITACIJA – ZA DODJELU U ZAKUP ŠKOLSKIH PROSTORIJA
Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja
Stručni saradnik za normativno pravne poslove
Samostalni refernet za monitoring u RC
Pripravnik - Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA, Šumarski tehničar – primač – otpremač
Isporuka materijala za sprovođenje 5S
Nabavka usluge izrade studije opravdanosti sistema daljinskog grijanja
Posebna odluka o pokretanju postupka - Izrada statua za nagrade
Odluka o prestanku - Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoar
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UREĐENJU ENTERIJERA
Javni Poziv ReLOaD projekat - Općina Stari Grad Sarajevo
Nabavka, isporuka i montaža sigurnosnih vrata na vojnom skladištu
Nabavka, isporuka i montaža vanjskih sportskih površina u Brčkom
Izgradnja fitnesa na otvorenom u Gradu Bijeljini i rekonstrukcija sportskog igrališta
Odluka o poništenju postupka - Vršenje usluga održavanja objekata i graničnih prelaza
Obuka za poljoprivredne savjetodavce
Javni poziv- tarifne kvote za uvoz poljoprivrednih proizvoda za III. kvartal 2019.
JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA - OBRTA
ODLUKA O DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019-u - 3022-VI
JAVNI KONKURS- za dodjelu linija gradskog i prigradskog saobraćaja
Oglas o prodaji građevinskog zemljista na lokalitetu Zagoričani
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2019.godini
Odluka o poništenju - Uređenje platoa molitištva i ljetnikovca u naseljenom mjestu
Pregovarački postupak - Izgradnja stambenog objekta sa 12 stanova
Izbor idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja izletišta Dubokovac
Obavijest o namjeri za preuzimanje društva - Vispak d.d. Visoko
Dodjela na korištenje uredskog prostora poslovnog inkubatora
“Elektrik” d.o.o. Foča u stečaju
"Albatros" d.o.o. Milići - u stečaju
"Slaja komerc“ d.o.o. Istočni Stari grad - u stečaju
"Mobil ekogas" d.o.o. Laktaši - u stečaju
Direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka
Direktor Javne ustanove Dječiji vrtić "Mladost" Šipovo
Direktor i tri člana UO Javne ustanove Centar za socijalni rad Šipovo
Dva člana Opštinske izborne komisije Ljubinje
Član Opštinske izborne komisije Nevesinje
Dodjela koncesije za izgradnju odmorišta "Brkića voda"
GOLD STAR d.o.o. Sarajevo u stečaju
DIREKTOR JU "SOCIJALNO-PEDAGOŠKA ŽIVOTNA ZAJEDNICA" BIHAĆ
INFO SESIJA: Dodjela malih grantova
Unilever Nagrada za mlade preduzetnike
Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica
Članovi Odbora za reviziju A. D. OC "Jahorina" Pale
Ponovni javni poziv o prodaji poslovnih prostora
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading