KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
25.9.2018 06:21 | Indikator.ba
Automobilski proizvođači novca ulaze u segement električnih vozila, pošto ih lokalno i evropsko zakonodavstvo pritišće na elektrifikaciju sa ...
24.9.2018 06:09 | Indikator.ba
Izašao je 55. broj PDF publikacije Indikator.ba Plus. Kao i obično donosimo zanimljive intervjue, analitičke članke i druge informacije iz ...
21.9.2018 07:04 | Indikator.ba
Ukupno gledano, bankarski sektor u Bosni i Hercegovini nije nikad tako dobro izgledao kao sad, kazao je Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka ...
19.9.2018 09:20 | Indikator.ba
Njemačkim preduzetnicima tržište BiH mnogo je interesantnije nego tržište susjedne Hrvatske, pa se, i pored brojnih administrativnih prepreka, većina ...
18.9.2018 16:09 | Indikator.ba
Ministar vanjske trgovine i eknomskih odnosa Bih Mirko Šarović i predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić potpisali su Protokol o ...
17.9.2018 06:47 | Indikator.ba
Izašao je 54. broj PDF publikacije Indikator.ba Plus. Kao i obično donosimo zanimljive intervjue, analitičke članke i druge informacije iz ...
17.9.2018 06:42 | Indikator.ba
Broj kineskih turista u Bosni i Hercegovini u velikom je porastu. Podaci Agencije za statistku BiH pokazuju da ih je u periodu januar-juli bilo ...
16.9.2018 07:13 | Indikator.ba
Makedonija zauzima vodeće mjesto u Evropi u pogledu tržišnog učešća niskobudžetnih avioprijevoznika, dok je Bosna i Hercegovina šesta na listi, prema ...
15.9.2018 06:17 | Indikator.ba
Evropski parlament, sa većinom od 464 glasova "za", izglasao je izvještaj o različitom kvalitetu proizvoda za istočna i zapadna tržišta. To znači ...
14.9.2018 17:13 | Indikator.ba
Poslovi u IT industriji danas su u vrhu potražnje na globalnom tržištu. Taj trend ne zaobilazi ni Bosnu i Hercegovinu, koja teško izlazi na kraj sa ...
14.9.2018 06:02 | Indikator.ba
Zaštitna pravila i bolji nadzor učinili su da su evropske banke otpornije na bankrotstvo nego što je to bio slučaj sa Lehman Brothersom prije 10 ...
12.9.2018 06:20 | indikator.ba
Širom svijeta, najveća tržišta neživotnih osiguranja su ispod prosječne profitabilnosti, navodi se u najnovijem Sigma izvještaju Swiss Re Instituta ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Obavjestenje za licitaciju drvenih sortimenata
JAVNI POZIV za stručno usavršavanje - obrazovni seminari za potrebe Općine
Odluka o pokretanju - Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva
Stručni savjetnik za katastar nekretnina i katastar komunalnih vodova
Volonter Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH
Upravni inspektor u Sektoru upravne inspekcije - inspektoratu
Stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću, Općinski sud u Visokom
Rukovodilac Službe za oblast privrede i finansija, Novo Sarajevo
Revizor za financijsku reviziju
PRO-Budućnost objavljuje poziv za male grantove
Dodjela specijalizacija, JU Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Odluka o poništenju - Nabavka namirnica-mlijeko i mliječni proizvodi
Javni poziv o uslovima za obavljanje poslova upravitelja - Grad Zenica
Nabavka optičkih telekomunikacionih kablova
Cijevi za zaštitu telekomunikacione opreme
HTZ oprema za radnike BH Telecoma koji rade na visini
Prodaja stambeno poslovne imovine u Bihaću
Stambena zgrada, Karanovača Teslić
Izgradnja tri kuće u Tesliću
Poslovna zona Ratkovac spremna za investitore
Poništavanje dijela javnog konkursa, JU Srednja medicinska škola Sarajevo
Poništenje i ponovna objava - direktor/direktorica u JU Osnovna škola "Hrasno"
Dopuna plana nabavki Opštine Vukosavlje za 2018. godinu
Nabavka građevinskih radova - Poziv za dostavljanje ponuda
"Vispak Innovation Challenge"- prilika za posao i novčane nagrade
Produžen rok za prijave: Javni poziv za nevladine organizacije i udruženja žena
Usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava
Prodaja paketa akcija 18 preduzeća na Banjalučkoj berzi
Prodaja imovine DD TI VITEX Visoko u stečaju
Prodaja imovine koja predstavlja proizvodnu cjelinu - DD TI VITEX Visoko u stečaju
Pružanje usluga osiguranja imovine i novca
Pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika
Isporuka kancelarijskog materijala
Isporuka tonera, ribona, ketridža i fax filmova
Isporuka sanitarnog materijala
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga transporta, špedicije i carinskog posredovanja
Viši referent za operativno tehničke poslove-daktilograf, Široki Brijeg
Pripravnik u Tužilaštvu BD BiH, kurir u Osnovnomm sudu BD BiH
Generalni sekretar, Košarkaški savez
Produžetak poziva za dostavljanje ponuda za izradu industrijskih objekata u krugu "Alumine"
Javni poziv za dostavljanje ponuda za čišćenje i AKZ jonoizmjenjivačkih filtera
Produženje roka - Isporuka procijenjenih godišnjih količina reagenata
Inspektor za obazovanje, viši stručni suradnik za financijska pitanja, viši knjižničar...
Odluka o otkazivanju postupka - Usluga čišćenja poslovnih prostorija
Baždarenje brojila električne energije
Nabavka putničkih motornih vozila (klasa srednjih i dostavnih vozila)
NABAVKA PLASTIČNIH KABLOVSKIH OKANA
Nabavka optičkih spojnih ormara, samostojećih optičkih distributivnih ormara
Poslovni objekt – Tkaonica sa ekonomskim dvorištem
Putničko motorno vozilo, termo komora za lakiranje automobila, auto dizalica
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading