KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
20.3.2019 08:55 | Indikator.ba
Startup Weekend Banja Luka 19.03.2019 Inovacioni centar Banja Luka uz podršku grada Banja Luke organizuje Startup Weekend, u periodu 19-21. ...
19.3.2019 18:27 | Indikator.ba
Graditeljska nagrada CEMEX - Bosna i Hercegovina 2019 CEMEX Hrvatska i Odbor nagrade otvorili su natječaj za dodjelu Graditeljske nagrade CEMEX ...
19.3.2019 16:42 | Indikator.ba
POZIV KREATIVCIMA – EDUKATORIMA ZA MENTORSTVO NA RADIONICAMA - PRIJENOS ZNANJA I UČENJE TEHNIKA/VJEŠTINA KREATIVNOG STVARANJA Agencija ZEDA ...
19.3.2019 13:57 | Indikator.ba
Poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope 19 Mart 2019 Odjel za mlade Direkcije za demokratsko učešće Vijeća Evrope je dostavio informaciju da je otvoren ...
19.3.2019 13:55 | Indikator.ba
Javni pozivi za pomoć braniteljskoj populaciji 19. ožujka 2019. Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskoga rata Federacije BiH ...
19.3.2019 08:44 | Indikator.ba
Info sesija: Grantovi za osnaživanje žena Ambasade SAD u BiH 18.03.2019 Pridružite nam se u Američkom kutku u Tuzli na informativnoj sesiji o ...
19.3.2019 08:41 | Indikator.ba
Novi poziv za projekte za lokalne resursne organizacije 15.03.2019 USAID/BiH je upravo objavio poziv za projekte za lokalne resursne ...
18.3.2019 09:00 | Indikator.ba
Program finansiranja učešća u start-up treningu za mlade preduzetnike 18.03.2019 Organizacija Young Waters Solutions pruža mogućnost usavršavanja ...
17.3.2019 06:18 | Indikator.ba
Konkurs za subvencije za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za ...
15.3.2019 07:51 | Indikator.ba
Program "Poduzetne samohrane mame" 14.03.2019 Fondacija 787 poziva samohrane majke sa šireg područja Sarajeva i Istočnog Sarajeva koje imaju hobi ...
15.3.2019 07:49 | Indikator.ba
Javni poziv za dodjelu grantova u oblasti Antikorupcija u zdravstvu 14.03.2019 Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju organizacije civilnog ...
14.3.2019 08:42 | Indikator.ba
Poziv za dostavu projektnih prijedloga, USAID WHAM 13.03.2019 Poziv za dostavu projektnih prijedloga Projekat razvoja radne snage i većeg ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Rok za podnošenje poreznih prijava 1. april 2019.
Transport municije
Češljuga-kuća, dvorište i njiva
Prodaja njive 3 i 4 klase površine 4750 m2 (k.o. Popovi)
Prodaja stambeno-poslovne zgrade i pomoćnih prostorija
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova
Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objek
Tehnički sekretar u Sektoru za carinsku politiku i tarife
Referent specijalist za upravljanje predmetima
Odgajatelj, JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik
Stručni saradnik za administrativno-pravne poslove i podršku poduzetnicima, analitičar, ZEDA
Konobar u kafe baru, Cazin
Tehničar za kablovske sisteme, Zenica
Pečenjar, konobar, barmen, čistačica, voditej poslovanja jedinice Grill
Referent za prijem i otpremu pošte, arhivar
Referent za administrativno-tehničke poslove, Čitluk
Tehničar za mjesna područja II(Živinice, Kladanj, Banovići, Sapna, Teočak, Kalesija, Lukavac)
Prodaja imovine "JASNA" a.d. u stečaju Rogatica
"Kako pokrenuti vlastiti biznis"
Poziv za dostavu istraživačkih radova - dostupno isključivo na engleskom jeziku
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije
Prodaja stanova u vlasništvu Općine Gradačac
Subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove 2019
Ponovljeni javni konkurs za davanje u zakup javnih površina
Izbor osiguravajuće kuće za osiguranje zaposlenih radnika
TIPSKI ORMARI ZA VANJSKU MONTAŽU TELEKOMUNIKACIONE OPREME ZA FTTC LOKACIJE
Usluga servisnog održavanja vozila Operativnog područja Sarajevo - TJ Višegrad
Isporuka video opreme opštini Gradiška
Obveznici poreza na oružje da preuzmu popunjene prijave
Odluka o poništenju - Vršenje usluge fizičkog obezbjeđenja - osiguranja objekta
Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu
Pripravnici, Konkurencijsko vijeće
Coca-Colina podrška mladima
Stručni saradnik, BH Telecom
Akušersko-ginekološka sestra-tehničar, Bugojno
Viši referent za instaliranje, štampanje, uvezivanje i održavanje uređaja za štampu
Viši referent-asistent tužioca-daktilograf
Članovi skupštine turističke zajednice Općine Gradačac
"AHMETOVIĆ" d.o.o. Odžak u stečaju
"ALPHA INVESTMENT" d.o.o. Sarajevo u stečaju
"HIDRAULIKA HUKIĆ" d.o.o. Tuzla - u stečaju
DIREKTOR JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK
Izvršni direktor UNIS "GINEX" d.d. Goražde
Članovi NO JKP Radovina i JKP VIK Gornji Vakuf-Uskoplje
Tečni gas: ugljen-dioksid CO2
Nabavka raznog pića i napitaka (alkoholna i bezalkoholna pića, čajevi i slično)
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno
European Social Innovation Competition
Poziv za učešće u besplatnom projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading