KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
16.3.2017 11:30 | Indikator.ba
Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu
15.3.2017 12:17 | Indikator.ba
Javni natječaj – Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu
14.11.2016 11:46 | Indikator.ba
Javni poziv - BBI banka i Kanton Sarajevo
9.11.2016 16:14 | Indikator.ba
Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske obavještava zainteresirane da je produžava rok za podnošenje prijava na „Javni ...
2.9.2016 15:04 | Indikator.ba
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava zainteresirane banke da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo javni poziv za ...
29.7.2016 15:06 | Indikator.ba
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH dana 29.07.2016. objavio je na službenim web stranicama Fonda: JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava iz ...
19.5.2016 19:37 | Indikator.ba
Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016.
31.3.2016 09:08 | indikator.ba
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ...
8.3.2016 16:12 | Indikator.ba
S ciljem stvaranja povoljnijih uvjeta poslovanja za privrednike u Federaciji BiH, sa posebnim osvrtom na mala i srednja poduzeća, proizvodnju nove ...
11.2.2016 21:54 | indikator.ba
Vakufska banka Javni poziv za odobravanje kredita iz slobodnih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća - trajni namjenski revolving fond samo ...
26.1.2016 09:22 | Indikator.ba
Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno finansiranje ...
5.1.2016 15:46 | Indikator.ba
WBIF objavio Prvi poziv za sufinansiranje investicionih projekata za 2016. godinu 5.1.2016 Direkcija za evropske integracije - Ured ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Poziv za izražavanje interesa - Statistika hemikalija i otpada u BiH
Poziv - Evropski institut za inovacije i tehnologiju
Javni poziv za poslovnu saradnju u oblasti podučavanja skijanju
Dodjela u zakup poslovnih prostora, Stari Grad
Prodaja službenih motornih vozila putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda
Poništenje - odgajatelji, Dječji vrtići Mostar
Stručni saradnik za odnose s javnošću
Građevinski radovi na sanaciji klizišta "K9" u Općini Novo Sarajevo - FAZA II
Izrada Procjene ugroženosti objekata Preduzeća
Odluka o pokretanju - Nabavka konsultantskih usluga realizacije projekta obilaznice
Odluka o pokretanju postupka - Nabavka usluga geomehaničkog ispitivanja
Prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, HBŽ
Prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, HBŽ
Prijem državnog službenika u Općini Čelić
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK
Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku folije i PE vreća
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I SKLADIŠTA
Zakup poslovnih prostora u Poslovnom inkubatoru Brčko distrikta BiH
Djelomično poništenje javnog natječaja - viši stručni suradnik za strojarske instalacije
Nabavka SSL certifikata, pozivni postupak
Izgradnja crpilišta Usora, grad Doboj
Stručni suradnik za tržišno – interventne robne rezerve, HBŽ
III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018., Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Javni pozivi Grada Tuzla za učešće u Programu raspodjele sredstava za podršku privrednim subjektima
Spremačica, OŠ Antuna Gustava Matoša Vidovice
OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE/MEDICINSKU REHABILITACIJU
Nabavka usluga isporuke dnevne i sedmične štampe
Obavještenje za javnost - energetske dozvole
Drvoprerađivačka firma u BiH traži radnike
Izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli
Kamerman - 2 izvršitelja, JP RTV TK
Članovi Nadzornog odbora u JKP "Šćona" d.o.o. Fojnica
Pozicije u regularnim tijelima općine Gornji Vakuf – Uskoplje
"MV Sokomont" d.o.o. Gacko - u stečaju
"Betonal-produkt" d.o.o. Čelinac - u stečaju
Prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja
"LSC" d.o.o. Zenica u stečaju
AL-ALEN COMERC d.o.o. Sarajevo
Nabavka bagera i transportnih vozila - Poziv za dostavljanje ponuda
Prodaja imovine - "Nova Polimka" a.d. Rudo u stečaju
Prodaja imovine "RUDSTROJ" d.d.- u stečaju Kakanj
Šef Grupe za promociju, viši stručni saradnik u Odsjeku za državni program pomoći EU
Prijem službenika u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini
Prijem državnog službenika u Općini Drvar
Odluka o poništenju - Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu
Članovi upravnih vijeća JU "Hrvatski dom Kupres" i JU – Dječji vrtić "Pahuljica" Kupres
Članovi Nadzornog odbora, JKP "Kupres" d.o.o. i JP "Radio Kupres" d.o.o.
Popuna radnih mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Prijem radnika na neodređeno vrijeme, Podružnica Termoelektrana Tuzla
Direktor ZU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading