3.7.2020 12:19 | Indikator.ba
ODLAŽE SE - Prva prodaja nepokretnosti – Drmaljevo 01.07.2020. ODLAŽE SE ročište za prvu prodaju nekretnina zakazano za dan petak 31.07.2020. ...
3.7.2020 12:15 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 17.09.2020. godine u predmetu 96 0 I 116470 18 I 03.07.2020. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BOSNE I ...
3.7.2020 12:12 | Indikator.ba
Prodaja nepokretnosti izvršenika (njive) i pokretnih stvari (traktora, pluga..) 03.07.2020. OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 101350 18 ...
3.7.2020 11:22 | Indikator.ba
Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju prirodne vode iz vodozahvata "HLADIVODE", općina Kakanj 03 Jul 2020
3.7.2020 11:00 | Indikator.ba
JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA 03.07.2020. Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 4800/03/20 od 29.06.2020. godine, Mikrokreditna fondacija ...
2.7.2020 15:13 | Indikator.ba
Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada usmenim javnim nadmetanjem
NAJBOLJI POSLOVNI POTEZ
2.7.2020 14:57 | Indikator.ba
Javni konkurs za prodaju vlasništva na zemljištu koje predstavlja urbanističku parcelu
2.7.2020 11:58 | Indikator.ba
Prva prodaja nepokretnosti – Drmaljevo 01.07.2020. Predmet prodaje: Nepokretnosti označene kao: a) - k.č. 2457/6 „Veliko Drmaljevo“ Kuća i ...
1.7.2020 15:19 | Indikator.ba
30.06.2020. Oglas o dodjeli lokacija za godišnju prodaju u Ulici Bana Milosavljevića
<<>>
30.6.2020 15:49 | Indikator.ba
30/06/2020 OGLAS O PRODAJI ZEMLJIŠTA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE
30.6.2020 15:45 | Indikator.ba
Javni oglas za prodaju nekretnine
29.6.2020 15:35 | Indikator.ba
Oglas o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije 01/1-014-160/20
<<>>
Klub INDIKATOR.ba
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."
O NAMA | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESUM | MARKETING| KONTAKT
Copyright © 2019, Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Nabavka radova za izgradnju elektroenergetska priključka za BS Sjednica
RR dual – band uređaji velikog kapaciteta
Odgovor na zahtjev za prolongiranje roka - proširenje WLAN mreže
Javni poziv za pokušaj sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva
Produžen rok - izgradnja nove benzinske stanice
Zahtjev za ponude - Usluga analize stanja parnih kotlova i proračun pregrijača pare
Ponovljeni postupak realizacije imovine (oprema sa postrojenja 41)
Usluga tehničkog održavanja funkcionalnosti, ispravnosti i modernizacije sistema "SCADA"
Javni poziv povjeriocima, NK Čelik
IRB Republike Srpske i DUF PREF-om - Prodaja paketa akcija 30 emitenta
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE - Usluge štampanja raznih nestandardnih obrazaca
Nabavka i isporuka Rackmount i Standalone/Tower servera
Stečajni postupak ALLEGRO d.o.o. Brčko distrikt
Tračna šlajferica, tračna pila, cikular, stroj za lijevanje aluminija, freza za bušenje drveta, rasv
Visokotlačni čistač sa vrućom vodom i pripadajuća tečnost za uklanjanje ulja
Obavijest o izmjeni TD - Tehnički pregledi za teretna i putnička vozila 2020
Analitičar za podršku
Laboratorija mira: 150.000 KM za tvoju inovativnu ideju
Konkurs za dodjelu granta-Umjetnost i fotografija
Prijava za učešće u takmičenju, globalna sigurnost
The 8th Bio-Art International contest 2020
Javni poziv za prodaju sekundarnih sirovina
Javni oglas o načinu i uslovima davanja u zakup javne površine i poslovnog pr
Poziv za dostavu ponuda - Nabava agencijskih usluga smještaja i ishrane
Javna licitacija za prodaju dva neispravna putnička motorna vozila, neispravnog vatrogasnog vozila
Poziv za dostavu ponuda-Pružanje usluga obuke učenika u alpskom skijanju
Sanacija štete uzrokovane vremenskim nepogodma na objektu
Izrada toplotnog omotača zgrade na objektu privremenog prihvatnog centra
Priprema platoa za postavljanje naselja kontejnerskog tipa
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
Stambeni objekat i poslovna zgrada, KO Teslić Grad
Obavještenje o izlaganju Plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko
Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka
Odluka o dopuni plana nabavki, građevinski i sanacijski radovi
Odluka o pokretanju postupka za sanaciju nastale štete na objektu
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - sistematski ljekarski i sanitarni pregled
STRUČNJAK/INJAE ZA KOMUNIKACIJU I VIDLJIVOST
Odogovri - pružanje usluga dizajna
Financial audit of the project for the period September 2019 - August 2022
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke Sanitetski materijal LOT 2
Javni poziv za nabavku zdravstvenih usluga fizikalne medicine i rehabilitacije
Study on Women’s Economic Empowerment in Bosnia and Herzegovina
FoodTech Accelerator — Global FoodTech Accelerator
Pravni savjetnik/ica
Dopuna izvoda plana javnih nabavki za 2020. godinu, ABRS
Prodaja imovine "DD GRUPA" d.o.o. Modriča u stečaju
Prodaja imovine Komunalno preduzeće "Lisina" ad Šipovo - u stečaju
Izmjena Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu
Dodatni radovi- uređenje korita rijeke Miljacke, pregovarački postupak
Produžen rok za subvencioniranje doprinosa
ČLANOVI KLUBA

Poštovani korisnici,
Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini. U ovom servisu možete pronaći tendere izuzev onih koji se objavljuju na portalu javnih nabavki, licitacije za prodaju imovine firmi u stečaju, prodaje zaplijenjene imovine koju priređuju porezne administracije, sudske prodaje imovine, zakup i prodaju poslovnih prostora, zemljišta i druge pokretne i nepokretne imovine.Takođe, objavljujemo i javne pozive i konkurse koji se tiču raznih vidova podrške kompanijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanstvu... putem kreditne podrške, subvencija, grantova, donacija i slično. Plaćeni korisnici ovog servisa imaju pristup svim bazama, a osim toga na svoj mail dobijaju radnim danima newsletter sa osnovnim biznis vijestima i kraćom ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana. Da bi ste pristupili servisu nužno je da se registrujete, a Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš
transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Addiko Bank.

Cijene za pretplatnički servis
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM
Polugodišnje članstvo 69 KM
Tromjesečno članstvo 39 KM

Sekcija “Radna mjesta”
Godišnje članstvo 39 KM
Polugodišnje članstvo 29 KM
Tromjesečno članstvo 19 KM

PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tenderi
Izvođenje radova Nabavke proizvoda
Usluge Planovi nabavki, izmjene
Licitacije
Prodaja imovine firmi u stečaju Poslovni prostori
Ponuda objekata Privatizacija
Ponuda zemljišta Ostala imovina
Javni pozivi
Podsticaji privredi Fondovi, grantovi
Donacije Radna mjesta