KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
31.8.2018 16:10 | Indikator.ba
Obavještenje o rezultatima tendera radi prodaje državnog kapitala u preduzeću "Novi mermer" Šekovići Na osnovu člana 55. Pravila tenderske prodaje ...
29.8.2018 14:51 | Indikator.ba
Javni poziv br. 112 za prodaju metodom neposredne pogodbe Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije BiH“, ...
9.8.2018 14:32 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, ul. Kisačka br. 3 Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i ...
9.8.2018 14:31 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, ul. Kisačka broj 26 Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne ...
9.8.2018 14:31 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini poslovni prostor u Inđiji, Republika Srbija Na osnovu Odluke Vlade Federacije ...
27.6.2018 13:11 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 121 „Odmaralište Neum” Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene ...
31.5.2018 13:12 | Indikator.ba
Prodaja paketa akcija iz portfelja Fonda za restituciju RS
20.5.2018 06:10 | Indikator.ba
Novi autodijelovi a.d. Rudo - Obavještenje o rezultatima tendera Izvor: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske Na osnovu člana 55. Pravila ...
17.5.2018 15:24 | Indikator.ba
Dopuna javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 U Javnom pozivu za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 za predmet prodaje: ...
14.5.2018 15:59 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120 Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine ...
27.4.2018 09:03 | Indikator.ba
Aukcijska prodaja u maloj privatizaciji - TP Nova trgovina d.d. Žepče
26.3.2018 13:43 | Indikator.ba
Prodaja poslovnih prostora, Nova trgovina Žepče
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
PRODAJA DRVNIH SORTIMENATA BUKVE NA "PARITETU TVRDI PUT"
Prodaja roba – drvnih sortimenata
Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za 2019.
Usluge stručnog usavršavanja iz oblasti finansija
Pregovarački - sanacija zidova korita rijeke Miljacke
Nabavka i postavljanje metalnih parkovskih korpi sa uloškom
Nabavka usluge vođenja depozitnog računa, računa općeg fonda-glavnog računa
Odluka o poništenju - Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji pristupnih platoa
Isporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata
Nabavka energetskog transformatora 220/110/x kV, 150 MVA u TS Mostar 4 (Čule)
Odluka o pokretanju - Nabavka radova održavanja puteva i ulica u zoni grada
Odluka o poništenju - nabavka i isporuka sredstava za čišćenje
Prva javna aukcija, druga javna aukcija i direktna prodaja, RC Tuzla
Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta
Zemljište sa kolskom vagom u Šamcu
Prva prodaja nekretnina - njiva, šuma, Utrina
Nabavka i isporuka tonera
Nabavka namještaja
Usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova
Info dan o dodjeli sredstava - Manifestacije kulture
Referent za cestovni promet, ŽP
Pravobranilac u Gradskom pravobranilaštvu Zenica
Prijem pripravnika, SSS, Općina Kakanj
Doktor medicine, Jajce
Medicinske sestre-tehničari, KCUS
Stručni saradnik, BH Telecom
Projektno osoblje u Sekretarijatu VSTV-a
Prijem pripravnika u kolektivnoj organizaciji AIS
Pregovarački - usluga razvoja modula
Odluka o poništenju - Inoviranja i provjere kota 0 na hidrološkim stanicama
II. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVA
Usluga stručnog usavršavanja za potrebe Agencije
Trgovačko poduzeće BEKIJA p.o. Grude
"FL Stakorina" d.o.o. Čajniče u stečaju
Z.A.M. d.o.o. Nevesinje u stečaju
"Jagodić" d.o.o Novo Goražde u stečaju
"Pakom BH" d.o.o. Laktaši - u stečaju
FO "Sloga" a.d. p.o. Prnjavor - u stečaju
Dodjela specijalizacija, JZU Bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor
Direktor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Foča
Direktor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Modriča
Član Opštinske izborne komisije Kalinovik
članovi upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Opština Kalinovik
Direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" Višegrad
Direktor Javne ustanove za kulturne djelatnosti “Dom kulture” Višegrad
Direktor Javne ustanove “Turistička organizacija opštine Višegrad” Višegrad
Stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti urbanizma, Višegrad
Predsjednik i sekretar Komisije za protiveksplozivnu zaštitu Republike Srpske
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading