KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
8.6.2018 16:16 | Indikator.ba
D.O.O. FORŠ U STEČAJU Oglas za prodaju nepokretne imovine - katastarska parcela d.o.o. FORŠ u stečaju Tuzla ID broj: 4209773370002 Tuzla, ...
8.6.2018 14:09 | Indikator.ba
PULLCOM BH DOO GRADAČAC U STEČAJU - PRODAJA NEKRETNINA, BETONSKIH KONSTRUKCIJA, MAŠINA, OPREME 08.06.2018. d.o.o. "PULLCOM BH" u stečaju ...
8.6.2018 06:57 | Indikator.ba
JASNA A.D. ROGATICA U STEČAJU - JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 07.06.2018. "JASNA" a.d. u ...
8.6.2018 06:53 | Indikator.ba
Prodaja imovine REMONT PRUGA d.o.o. Sarajevo u stečaju
8.6.2018 06:49 | Indikator.ba
BNT HIDRAULIKA D.D. NOVI TRAVNIK U STEČAJU - JAVNA PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 07.06.2018. BNT HIDRAULIKA D.D. Novi Travnik - U ...
7.6.2018 06:38 | Indikator.ba
BOBAR BANKA A.D.BIJELJINA U STEČAJU - PRODAJA POKRETNE IMOVINE 06.06.2018. BOBAR BANKA a.d.Bijeljina, u stečaju Broj: 1216/18 Dana: ...
6.6.2018 14:40 | Indikator.ba
D.O.O LPG-POINT U STEČAJU Oglas o prodaji (nepokretne i pokretne) imovine - objekti, zemljište, transportna vozila i ostalo. D.o.o LPG-POINT u ...
5.6.2018 05:55 | Indikator.ba
Prodaja imovine TTU d.d. Tuzla u stečaju
1.6.2018 15:05 | Indikator.ba
Prodaja imovine "M.I. - ČOLOVIĆ" - u stečaju Sokolac
1.6.2018 15:03 | Indikator.ba
Prodaja opreme AD GIК "HIDROGRADNJA" - u stečaju
1.6.2018 15:00 | Indikator.ba
Prodaja imovine "Fabrika sode" dd Lukavac u stečaju
29.5.2018 15:28 | Indikator.ba
Prodaja imovine RUDSTROJ d.d. u stečaju Kakanj
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prijem državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH
Rukovoditelj Sektora za pravne i administrativne poslove, stručni savjetnik za licence i standarde .
Nabavka glasačkih kutija, plastičnih brtvila i distribucija glasačkih kutija na 144 mjesta
Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže
Prolongiranje roka - Nabavka Multiservisnih ALL IP radio relejnih uređaja
Javni poziv za klasifikaciju sportskih organizacija - Grad Banja Luka
Javni poziv za učešće u Posebnom programu sufinansiranja programa/projekata sportskih organizacija
Javni poziv za sufinansiranje organizacije sportskih takmičenja ili manifestacija - Grad Banja Luka
Uskoro tender za uređenje korita Vrbasa
Nabava bakrenih kabela, spojnog i montažnog materijala
Isporuka čelika i azbestnih traka
Isporuka sastavnih elemenata za osiguranje statike nove baklje
Nabavka reklamnih elemenata za promociju maziva
Javna aukcija - teretna motorna vozila
Treća prodaja zemljišta, Velika Kladuša
Prodaja poslovnih objekata u Cazinu
Prodaja imovine - LOK osiguranje d.d. Sarajevo u likvidaciji
Članovi Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona
J A V N I P O Z I V za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture
Angažiranje volontera u tijelima državne službe u Županije Posavske
Ponovljeni poziv-Isporuka elektro-materijala
Direktor Odjeljenja za internu reviziju, ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"
Direktor i tri člana Upravnog odbora JU Sportsko kulturni centar Derventa
Direktor i tri člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Derventa
Tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Derventa
Tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Derventa
Dva člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske
Isporuka vijčane robe za potrebe Rafinerije nafte Brod
Isporuka godišnjih količina reagenata za tretman rashladne vode
Isporuka IT opreme i rezervnih dijelova za potrebe Optima Grupa
Projektovanje i izvođenje radova neophodnih za servisiranje kranskih staza
Javna aukcija i direktna prodaja razne carinske robe
Prijava za pohađanje programa osposobljavanja za tapetara
PRODAJA IMOVINE "PARMA TREND" D.O.O. U STEČAJU
Emirates traži kabinsko osoblje u BiH
Prodaja imovine -"Izgradnja-lnvest" u stečaju Zenica
Stručni saradnik za informaciono - tehničku podršku, RAK
Pomoćnik ministra u Sektoru za bilateralne odnose
Poništenje - stručni savjetnik za javno-privatno partnerstvo, SBK
Ispravka javnog konkursa, službenik u Kabinetu premijera Kantona Sarajevo
Prijem državnog službenika u Općini Žepče
Prijem državnog službenika u Općini Banovići
Stručni savjetnik za pravne poslove i nadzor
Rukovodilac RJ "Saobraćaj" JKP "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d. Zenica
Pohađanje besplatnih obuka za zanimanja u sektorima prerada tekstila i kože sa ciljem zapošljavanj
Izdavanje u zakup objekta “Gradska kafana” podnošenjem pisanih ponuda
Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje proizvodno - poslovnih objekata
Oglas za osnivanje i prenos prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije
Licitacija - putnička vozila, aluminijumska bravarija
Plan nabavki ŠG 'Sjemeć' za 2018. godinu izmjena 14.06.
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading