KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
22.5.2017 06:54 | Indikator.ba
Osnivač Twittera i suosnivač Bloggera Evan Williams izjavio je da je mislio da će "svijet automatski postati bolje mjesto" zahvaljući slobodi koju ...
21.5.2017 05:52 | Indikator.ba
Ždralovac u Livanjskom polju, jedno od značajnih svjetskih močvarnih područja upisan na listu Ramsar konvencije, doveden je na ivicu uništenja. Na ...
20.5.2017 05:39 | Indikator.ba
Vlada FBiH je, izmjenama i dopunama Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, propisala obavezu fizičkim osobama da, pri prelasku državne granice, ...
19.5.2017 05:31 | Indikator.ba
Osoba godine u Bosni i Hercegovini u tradicionalnom izboru „Večernjakov pečat“ je biznismen Marko Pipunić. Nagradu mu je na manifestaciji u ...
19.5.2017 05:01 | Indikator.ba
Najpovoljniji pravac za izgradnju brze ceste Sarajevo-Beograd je trasa preko Pala, Prače, Hrenovice, Ustiprače, Višegrada pa sve do Vardišta. To ...
17.5.2017 17:29 | Indikator.ba
Na sjednici Narodne skupštine RS nije prihvaćen prijedlog Vlade RS da bude privatizovan državni kapital u RŽR Ljubija, budući da je tu inicijativu ...
17.5.2017 06:41 | Indikator.ba
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju od odgovornosti za vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti nisu dobile potrebnu većinu u ...
16.5.2017 11:20 | Indikator.ba
Biznismeni koji zarađuju na turistima u Međugorju nezadovoljni su stavom pape Franje, koji ne vjeruje da Gospa šalje poruke i zakazuje sastanke u ...
16.5.2017 11:18 | Indikator.ba
Vlada Ruske Federacije zatražila je od zvaničnih institucija BiH da joj isplate ratni dug za gas koji trenutno iznosi 98 miliona dolara, piše Dnevni ...
16.5.2017 09:56 | Indikator.ba
Evropska investicijska banka (EIB) odobrila je 100 miliona eura kredita za gradnju dionice autoputa u Hercegovini. Novac je odobren za izgradnju ...
15.5.2017 04:55 | Indikator.ba
Kina će za projekt novog Svilenog puta izdvojiti dodatnih 124 milijarde dolara, najavio je kineski predsjednik na forumu "Pojas i put" u ovoj zemlji ...
12.5.2017 05:25 | Indikator.ba
Porezna uprava Federacije BiH je u posljednjih 18 mjeseci otkrila 3.000 radnika koji rade na crno. Ovo je u razgovoru za TV1 kazao direktor ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tri zasebna poslovna prostora u Tržnom centru Bartula u Foči
ZEMLJIŠTE I ŠUMA U GLAMOČU, NASELJE ISAKOVCI
FARMA U GLAMOČU
HALE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM DRVAR
Nabavka higijenskog matrijala za potrebe Općine Novo Sarajevo
Nabavka roba- Softvera za psihologijski mjerni instrumentarij u 2017. godini
Nabavka usluga reparacije stilskog namještaja
Nabavka roba - motorna ulja i maziva za potrebe MO i OS BiH u 2017. godini
Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda
Javni poziv programima/projektima organizacija civilnog društva u gradu Tuzla
Ponovni oglas za prijem u radni odnos, ZZO TK
NATJEČAJ za dodjelu Nagrade u području znanosti u BiH za uspjehe na međunarodnom planu
Direktor Dom za stare i iznemogle osobe „Domanovići“
Operater u Call centru – Prodaja i marketing (honorarno)
Učitelj glazbene kulture
Licitacija MEDICINSKA ELEKTRONIKA a.d. - u stečaju Banja Luka
SBT sistem d.o.o. Trebinje - u stečaju
Poništenje javnog konkursa - direktor JP “Slobodna zona” d.o.o. Šamac
Članovi Nadzornog odbora JP “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik
Vršenje stručno-tehničkog nadzora
Izgradnja pješačke staze uz regionalni put R439: Novi Travnik -Gornji Vakuf/ Uskoplje
Direktor JU Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo
Radnica za rad u pekari
Čistačica, MAXI Orašje doo Orašje
Radna mjesta u pravosuđu Brčko distrikta BiH
VOZAČ TMV – 1 IZVRŠILAC
Trgovac/Aranžer (m/ž)
Finansijski asistent (m/ž)
Administrativni asistent (m/ž)
Izmjena Kalendara aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo
Radovi na sanaciji prostorija OOiN Donji Vakuf
Sanacija dalekovoda 35 kV TS 110/35/10 kV Tuzla Centar - TS 35/10(20) kV
Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama
Pružanje usluge izrade Urbanističkog projekta „Sebilj“ - Visoko
Nabavka reklamnog/promotivnog materijala
Poništenje - Javna nabavka bjanko ušnih markica za označavanje goveda
Poništenje - Isporuka materijala za održavanje čistoće u poslovnim objektima
Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala
Internet konekcija za automat klubove Lutrije BiH
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA ELEKTRO HIDRAULIČNI SISTEM
Izvođenja građevinskih radova na području Grada Tuzle
Nabavka motornog vozila za potrebe Općine Vogošća
Nabavka potrošnog materijala za ličnu i kolektivnu higijenu
Nabavka tehničkih gasova
Nabava obrazovnih pomagala (tatami strunjače)
Nabavka tonera
Nabavka damperskih guma
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA OTKOPNU MAŠINU EICKHOFF SL 300
Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu
Revizija idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading