KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
15.7.2018 06:49 | Indikator.ba
Imenovanjem svog zeta, 40-godišnjeg Berata Albayraka za novog ministra finansija, turski šef države Taip Erdogan izazvao je novu rundu propadanja ...
15.7.2018 06:40 | Indikator.ba
Prva stambena zgrada u kompleksu "Beograd na vodi" u subotu je svečano otvorena, nakon čega slijedi useljavanje prvih stanara. Vrpcu su, u prisustvu ...
15.7.2018 05:55 | Indikator.ba
Trebinje, mali grad sa velikim brojem gradilišta. Dvadeset od mora, trideset od Dubrovnika i četrdeset kilometara od Herceg Novog. Mediteranska klima ...
14.7.2018 06:16 | Indikator.ba
Zbog relativno dobre šumske privrede, Udruženje poslodavaca FBiH s predstavnicima tvrtki koje se bave drvnom industrijom tražit će da Vijeće ...
13.7.2018 15:41 | Indikator.ba
Cijene nafte i naftnih derivata najniže su u Semberiji zbog blizine dvije velike rafinerije u Brodu i Pančevu i mogućnosti kupovine u rafineriji u ...
13.7.2018 05:56 | Indikator.ba
Pobjeda reprezentacije Hrvatske i plasiranje u finale mogli bi imati i opipljiv utjecaj na turizam. Preksinoć su posjete stranicama Hrvatske ...
13.7.2018 05:16 | Indikator.ba
Vlada FBiH je usvojila informaciju Stručne komisije za izradu Studije o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš programa regionalnih geoloških ...
12.7.2018 06:42 | Indikator.ba
Udruženje Kupujmo i koristimo domaće kvalitetno proizvedeno u BiH" pokrenulo je novu kampanju pod nazivom "Kupujmo domaće-nema greške" koja, između ...
11.7.2018 18:13 | Indikator.ba
Ruska Federacija ukinula je danas zabranu izvoza jabuka iz BiH u Rusiju, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko ...
11.7.2018 15:31 | Indikator.ba
Visoki trgovački sud u Hrvatskoj presudio je ništavnost valutne klauzule u slučaju kredita u švicarskim francima. Večernji list neslužbeno doznaje ...
11.7.2018 15:17 | Indikator.ba
Kantonalni porezni ured Zenica dostavio je danas kabinetu gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića traženu informaciju o razrezu komunalne takse za ...
11.7.2018 10:07 | Indikator.ba
Nekolicina najvećih zemljoposednika u Srbiji u svojim rukama drži oko 100 hiljada hektara obradive zemlje, što predstavlja prave latifundije, za šta ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Dodjela donacija za 2018. godinu, KOMUS
Prodaja drvnih sortimenata: bukve na paritetu tvrdi put
Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija
Javni poziv za dodjelu mini grantova
Generalni direktor Komar Tvornica gipsa d.d. Donji Vakuf
Imenovanje Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Tuzla
Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, Donji Vakuf
Viši samsotalni referent-knjigovođa, ŽZH
Kustos, muzejski pedagog - JU Muzej Sarajeva
Sanacija objekta Centra za stručno usavršavanje u Gradačcu
Isporuka elektronskih transmitera proizvođača "Emerson"
Isporuka aditiva za proizvodnju ulja AGROMAX 2G i AGROMAX C
Isporuka i ugradnja elemenata Johnson Controls u podstanici za grijanje
"HITNESS" d.o.o. Žepče u stečaju
"CEG" d.o.o Sarajevo - u stečaju
"NODDY" d.o.o. Sarajevo u stečaju
"CHILLY ELECTRONIC" d.o.o. Sarajevo u stečaju
BOS MOND d.o.o. Sarajevo u stečaju
"SARA-ADNA" d.o.o. Sarajevo - u stečaju
JP "RADIO I TELEVIZIJA" d.o.o. Visoko - u stečaju
"TAJMA WOOD" d.o.o. Gračanica u stečaju
NONIUS d.o.o. Sarajevo - u stečaju
Direktor JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac, ponovni oglas
Članovi Odbora za žalbe Opštine Novi Grad
Tri člana Upravnog odbora JU Dom kulture "Nikola Kokošar" Šipovo
Tri člana UO Javna ustanova Turistička organizacija opštine Šipovo
Direktor, JZU Dom zdravlja Šipovo, Šipovo
Sekretar Skupštine opštine Novo Goražde
Načelnik Odjeljenja za poslove Opštinske uprave, Novo Goražde
Poništenje - Odbor za reviziju, ŠPD ZDK
PRUŽANJE MENTORING USLUGA ZA SUBJEKTE MALE PRIVREDE
Poziv za izradu priručnika za upravljanje komercijalnim aktivnostima OCD
KUPOVINA EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 45 UTAKMICA
Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u MZ Gora
Radovi na izgradnji kontejnerskih niša na području općine Vogošća
Radovi na sanaciji kontejnerskih niša na području općine Vogošća
Odluka o poništenju - Isporuka i montaža plastenika 100 m2 sa
Nabavka, doprema i ugradnja betonskih kulir klupa sa naslonom
Odluka o pokretanju postupka - Nabavka osiguranja parkomata
Odluka o pokretanju postupka – Nabavka PTT usluga
Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu čišćenja poslovnih prostora
Ugradnja javne vanjske rasvjete u 3MZ u Općini Ljubuški
Prodaja šume (povr. 2636 m2) u Amajlijama
Kreditna linija za financiranje općina, gradova, županija i JKP-a
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke napitaka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe KUIP
Prijave za program za mlade profesionalce YPP 2018
Četvrti poziv za dostavljanje aplikacija-WBIF
Sanacija lokalnih puteva Opština Srbac - Poziv za dostavljanje ponuda
Nabavka građevinskih radova - Poziv za dostavljanje ponuda
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading