2.4.2020 17:33 | Indikator.ba
Šef Regionalnog predstavništva Evropske investicione banke /EIB/ za zapadni Balkan Dubravka Negre izjavila je danas da se očekuje da sljedeće sedmice ...
2.4.2020 15:16 | Indikator.ba
Paket ekonomskih mjera koji je sačinio premijer Federeacije BiH Fadil Novalić i njegov tim službeno će biti predstavljen u petak nakon sjednice Vlade ...
2.4.2020 15:06 | Indikator.ba
I pored zatvaranja mnogih objekata i smanjenje privredne aktivnosti "BH-Gas" je tokom jučerašnjeg dana isporučio potrošačima ukupno 826.520 Sm3. Ova ...
1.4.2020 15:02 | Indikator.ba
Fiksalno vijeće usvojilo je danas Pismo namjere s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojim BiH traži finansijsku potporu u okviru instrumenta za ...
1.4.2020 12:12 | Indikator.ba
"Glas malih biznisa", online platforma koja je kreirana zbog problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa a okupila je poduzetnike iz cijele BiH ...
1.4.2020 11:47 | Indikator.ba
Međunarodni monetarni fond očekuje da će doznačiti 165 miliona eura Bosni i Hercegovini u drugoj polovini aprila kako bi pomogao vlastima da povećaju ...
1.4.2020 11:00 | Indikator.ba
Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2020. godine iznosili su 1,88 milijardi KM i veći su za 59 miliona KM ili 3,24% u odnosu na isti ...
1.4.2020 06:45 | Indikator.ba
Zemlje s velikim epidemijama coronavirusa (COVID-19) zabilježile su dramatičan pad zagađenja zraka, jer su mjere zatvaranja uzrokovale da se ...
1.4.2020 05:12 | Indikator.ba
Premijer Kosova Albin Kurti objavio je sinoć da je Vlada Kosova donijela odluku o ukidanju takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine i ...
<<>>
31.3.2020 19:18 | Indikator.ba
Inicijalne mjere podrške koje će banke u Bosn i Hercegovini obezbijediti klijentima će trajati minimalno tokom perioda trajanja stanja nesreće, a ...
31.3.2020 17:34 | Indikator.ba
Rate na na sve kredite, i za privredu i za građane, u Srbiji staju danas, 31. marta. Moratorijum na otplatu kredita koji je Narodna banka Srbije ...
31.3.2020 17:25 | Indikator.ba
Centralna banka Crne Gore pridružila se središnjoj monetarnoj instituciji Hrvatske u zabrani bankama isplate dividendi. Savjet Centralne banke ...
<<>>
Klub INDIKATOR.ba
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."
O NAMA | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESUM | MARKETING| KONTAKT
Copyright © 2019, Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Medicinski materijal i oprema
Poziv poljoprivrednim proizvođačima, Vareš
Javni poziv fizičkim i pravnim licima za besplatno korištenje zemljišta
Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći
Zahtjev za otkup i kupovinu udjela u otvorenom akcijskom investicionom fondu
PONOVNI JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u Industrijskoj zoni II
Poziv - NATO Charity Bazaar
Plan javnih nabavki za 2020, Putevi RS
Javni konkurs - idejno rješenje Dubokovac
Izmjena javnog poziva za 40. emisiju obveznica javnom ponudom
Posebna odluka o pokretanju postupka - Radovi za javnu sigurnost 4 lota
Izmjena i dopuna plana nabavke za 2020. godinu br. 2
Rekonstrukcija krova u Omladinskom centru Banja Luka (RFQ)
Odluka o poništenju - LOT II-davanje u zakup prostora u novoizgrađenom objektu
Poziv za nabavku zaštitne opreme
Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama
Javni oglas-ponovljena prodaja stalnih sredstava
Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine
Obavijest poljoprivrednicima
Podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za biljnu proizvodnju
Procjena ekonomskog učinka COVID-19 u Bosni i Hercegovini
Civitates: Podrška nezavisnom novinarstvu u javnom interesu
Javni poziv za raspodjelu sredstava udruženjima osoba sa invaliditetom
Poziv poslovnim subjektima iz oblasti trgovine, prehrane i pružanja usluga sa teritorije grada Banja
Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na parcelama
Građevinski i montažni radovi na zamjeni izvodnih ormara na području RD Travnik
Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata
Posebna odluka o pokretanju - Respiratori
Odluka o poništenju - Nabavke auto guma
JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA "TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE"
Nabavka sitnog alata i elektro materijala
Promjena vizuelnog identiteta - Ponude mogu da se dostave elektronski
Poziv privrednicima za finansiranje eksperimenata transfera tehnologije
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2020. godinu
Translator Cultural Mediator
Poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru NAGE projekta
Besplatna dodjela parcela za povrtlarsku proizvodnju
Plan javnih nabavki, Općina Ključ
PRODAJA OTPISANIH GRLA - KONJA
Odluka o poništenju - Izgradnja sportsko-rekreacionog centra "Vinca", Izbod –Faza I
Odluka o pokretanju - Nabavke usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja
Isporuka i ugradnja elektronskog sistema zaštite perimetra (ograde)
Nabava USIM (4G-LTE Ready) kartica i start paketa
Nabava i isporuka generatora i pumpi za vodu
Izgradnja dionica Hutovo-Cerovica L=4.850 m (1) i Cerovica-Stolovi L = 5.000 m
Odluka o poništenju - Usluge čišćenja i održavanja higijene u Kantonalnom poreznom uredu
Poziv za učešće - Nabavka i isporuka zaštitne opreme za potrebe UIO
Davanje u zakup proizvodno-poslovne hale
Zakup proizvodno-poslovne hale
Paketi za povrtlarsku proizvodnju, Kostajnica
ČLANOVI KLUBA

Poštovani korisnici,
Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini. U ovom servisu možete pronaći tendere izuzev onih koji se objavljuju na portalu javnih nabavki, licitacije za prodaju imovine firmi u stečaju, prodaje zaplijenjene imovine koju priređuju porezne administracije, sudske prodaje imovine, zakup i prodaju poslovnih prostora, zemljišta i druge pokretne i nepokretne imovine.Takođe, objavljujemo i javne pozive i konkurse koji se tiču raznih vidova podrške kompanijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanstvu... putem kreditne podrške, subvencija, grantova, donacija i slično. Plaćeni korisnici ovog servisa imaju pristup svim bazama, a osim toga na svoj mail dobijaju radnim danima newsletter sa osnovnim biznis vijestima i kraćom ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana. Da bi ste pristupili servisu nužno je da se registrujete, a Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš
transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Addiko Bank.

Cijene za pretplatnički servis
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM
Polugodišnje članstvo 69 KM
Tromjesečno članstvo 39 KM

Sekcija “Radna mjesta”
Godišnje članstvo 39 KM
Polugodišnje članstvo 29 KM
Tromjesečno članstvo 19 KM

PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tenderi
Izvođenje radova Nabavke proizvoda
Usluge Planovi nabavki, izmjene
Licitacije
Prodaja imovine firmi u stečaju Poslovni prostori
Ponuda objekata Privatizacija
Ponuda zemljišta Ostala imovina
Javni pozivi
Podsticaji privredi Fondovi, grantovi
Donacije Radna mjesta