KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
4.10.2018 15:53 | Indikator.ba
Direktor Fond za povratak BiH | Državna služba Rok trajanja: 25.10.2018 Stupanj stručnog obrazovanja: Visoka stručna sprema Broj izvršitelja ...
3.10.2018 12:02 | Indikator.ba
Na osnovu čl. 7. i 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, ...
3.10.2018 12:02 | Indikator.ba
Na osnovu člana 7. stav 1. tačka d) i čl. 10 i 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. ...
3.10.2018 11:59 | Indikator.ba
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, na osnovu odredbe člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike ...
1.10.2018 15:36 | Indikator.ba
Direktor JP" Veterinarska stanica" d.o.o. Breza
28.9.2018 15:49 | Indikator.ba
Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica
27.9.2018 11:12 | Indikator.ba
JZU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE Na osnovu Zaključka Upravnog odbora J.Z.U. Kantonalne bolnice Goražde broj 01-___/18 od 07.09.2018. godine, a ...
26.9.2018 11:54 | Indikator.ba
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke, ...
26.9.2018 11:53 | Indikator.ba
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), čl. ...
26.9.2018 11:48 | Indikator.ba
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana ...
23.9.2018 09:21 | Indikator.ba
Direktor Glavnog ureda Turističke zajednice HNK-HNŽ
21.9.2018 11:31 | Indikator.ba
Direktor JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Stipendije u programu "Najbolji iz jugoistočne Evrope"
Stipendije u programu "Najbolji iz jugoistočne Evrope"
Javni poziv - sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja u Kantonu Sarajevo
Prodaja motorna vozila, uljni kotao, prozori, računala i sl.
Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda
Izdavanje pod zakup poslovnih prostora
Usluga snabdijevanja toplim i hladnim obrocima, bezalkoholnim pićima i napicima
Javni poziv za izbor servisne kuće za redovan i vanredan servis
Javna licitacija za prodaju teretnog vozila Zastava Iveco
Ponovljen javni poziv za dostavljanje ponuda za čišćenje i AKZ jonoizmjenjivačkih filtera
Nabavka i isporuka namještaja – radna kancelarijska stolica, 180 komada
Nabavka klima uređaja, po LOT-ovima
Nabavka materijala za redovno održavanje pristupnih mreža
Izrada Izvještaja o ispitivanju elektromagnetskog polja u okolini baznih stanica
Odluka o poništenju - nadzor and izvođenjem radova na sanaciji kotlovnice
Prijem radnika na neodređeno vrijeme, Stručni saradnik za nabavku i ugovaranje
Stručni saradnik za nabavku i ugovaranje u Službi za komercijalne poslove
Odluka o poništenju - nabavka manometara, termometara, termo sondi, kapilarnih sondi
Izmjena u planu nabavki za 2018. godinu, JP Ceste FBiH
Kreditni službenik Brčko, Kotor Varoš, Lopare, Ljubuški i Čitluk, Milići, Modriča,Orašje...
Treća prodaja nepokretnosti – Luka livada – Velika Kladuša
Rekonstrukcija zatvora u Zenici i Orašju
Javna prodaja - pazarište površine 50 m2
JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT - razna carinska roba
Direktna prodaja - krastavac salatar u količini od 4100 kg
Plan aktivnosti na provođenju javne rasprave - Ministarstvo privrede
Članovi upravnih odbora u JU CKPD "Prosvjeta" Rudo i JU za turizam i sport Rudo
Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite, Vukosavlje
Direktor Odjeljenja interne revizije ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Odluka o poništenju - građevinski materijal za sanaciju i obnovu stambenih objekata povratnika
Ispravka - Nabavka video EEG uređaja i EEG stanica za analizu
Odluka o poništenju postupka jn - nabavka informatičke i birotehničke opreme
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
Program stipendija njemačke privrede za 2019. godinu
Konkurs za dodjelu stipendija, Fondacija Hastor
Poziv za konsultante: Kreiranje poslovnih planova za četiri ciljne OCD
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga pranja vozila u Bihaću
Prodaja imovine RUDSTROJ d.d.- u stečaju Kakanj
JAVNI POZIV za dostavljanje podataka o transakcijskom računu
USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA
Isporuka elekromaterijala
Usluga održavanja fiksne mjerne stanice za monitornig kvaliteta vazduha
Isporuka rezervnih dijelova i pružanje usluge servisiranja totema
Usluga izrade projektno tehničke i studijske dokumentacije Glavnog projekta i konsultanske usluge
Nabavka aluminijske staklene stijenke, usluge demontaže stare i montaža nove
Javni konkurs za učešće u programu 5. Cabaret Winter Festa
Dva pripravnika - Elektrodistribucija Sarajevo
Odluka o poništenju - usluge održavanja uređaja za fiskalizaciju
Nabavka rezervnih brojila električne energije
Viši referent – daktilograf
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading